Sabor ŽSB prihvatio Nacrt Proračuna ŽSB za 2023. godinu u iznosu od 301 milijun KM

Na 1. redovitoj sjednici Sabora Županije Središnja Bosna održanoj u srijedu kojom je predsjedao njen predsjedatelj Dražen Matišić (HDZ BiH) usvojen je Nacrt Proračuna Županije Središnja Bosna za 2023. godinu u iznosu nešto većem od 301 milijun konvertibilnih maraka.  Županijska ministrica financija Mirjana Plavčić (HDZ BiH) nazočnima na sjednici Sabora ŽSB obrazložila je Nacrt ovogodišnjeg proračuna, kao i prateći Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna ŽSB za 2023. godinu: “Nacrt Proračuna ima socijalnu, ali i razvojnu dimenziju s obzirom da smo nastavili trend povećanja osnovice uposlenih u cilju sustizanja osnovice na federalnoj razini, ali i na razini općina u ŽSB. U Nacrtu Proračuna značajna financijska sredstva planirana su za tekuće transfere u oblasti socijalne skrbi, ali i kapitalne transfere i kapitalna ulaganja, posebno u objekte od značaja za Županiju Središnja Bosna (škole, predškolske ustanove, policijske stanice, zdravstvene ustanove, zgradu Vlade ŽSB, pravosudne institucije i slično, rekla je Plavčić te naglasila: „Ovakav Nacrt Proračuna optimalan je spoj socijalne i razvojne komponente te financijske stabilnosti ŽSB.

Ovim Nacrtom Proračuna i financijskom stabilnošću Vlada ŽSB pokazuje svoju odgovornost i kredibilitet u čuvanju i izgradnji tzv. srednje razine vlasti koja izravno utječe na uvjete života svih stanovnika ŽSB“. Od najvažnijih stavki u Nacrtu Proračuna svakako možemo istaknuti tekuće transfere u ukupnom iznosu od oko 53 milijuna KM.

Najviše sredstava bit će izdvojeno za transfere pojedincima, za obitelji s djecom, za egzistencijalnu novčanu naknadu razvojačenim braniteljima kao i druga prava iz socijalne skrbi. Značajna sredstva Vlada ŽSB će izdvojiti za subvencije gospodarstvu, privatnim poduzećima i obrtnicima, za poljoprivredu te za oblast obrazovanja, predškolskog odgoja, sporta, kulture i sl. Planirano je i povećanje plaća proračunskim korisnicima za 10%. Također, na današnjoj sjednici zastupnici su usvojili i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama. Dana je suglasnost na financijske planove Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB, Agencije za privatizaciju ŽSB, Županijskog ravnateljstva za ceste i Službe za zapošljivanje ŽSB