Sabor ŽSB donio odluku o oslobađanju plaćanja premije (markice) mladih do navršenih 18 godina

Danas, 22. rujna 2015. održana je tematska sjednica Sabora ŽSB o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite na području ŽSB, odnosno o tzv. zdravstvenim markicama koje stanovnici ove županije kupuju ako žele biti oslobođeni pojedinačne participacije za određene zdravstvene usluge.

Na sjednici je donesen zaključak da se djeca do 18 godina oslobode plaćanja premije, te je upućena inicijativa da Vlada FBiH smanji stopu doprinosa za Federalni fond solidarnosti sa 10,2% na 9,0%.

Tijekom rasprave, postojanje zdravstvene markice podržali su danas u Klubu HDZ-a BiH u Saboru, čiji je zastupnik Mirko Batinić rekao da su one uvele financijski red u zdravstvu jer je za četiri godine njihovog korištenja naplaćeno više novca, nego za sedam godina plaćanja participacije.

“Dok se naplaćivala participacija nije se znalo gdje završava taj novac. Markice nisu idealno, ali jesu dobro rješenje koje nije obvezno nego je na dobrovoljnoj bazi”, kazao je Batinić.

Protiv ove odluke bili su u SDP-u, a zalagali su se za potpuno ukidanje premije.

“Potpuno ukidanje premije značilo bi narušavanje stabilnosti zdravstvenog sustava naše županije, gdje imamo minimalne dugove, za razliku od kompletne Federacije. Došlo bi i do smanjenje preventivnih pregleda, što bi dovelo do povećanja rizika od smrtnosti. Također, kada bi se vršila ravnomjerna raspodjela sredstava od PDV-a, te kada bi bila smanjena davanja za Federalni fond solidarnosti s 10,2 na 8 ili 9% sigurno bi bilo više sredstava za zdravstvo, što bi dovelo do smanjenja troškova krajnjih korisnika. Puno je federalnih fondova koje financiramo iz naših općina i županije, a jako malo sredstava nam se vraća. Naša županije nije financijski dovoljno snažna da bi mogla osigurati besplatno liječenje, nije dobro populistički nastupati, a bez pokriča, ljude se dovodi u zabunu. U ovom trenutku markice koristi 66% osiguranika, što govori da su prepoznate kao potreba”, kazao je u svom izlaganju zastupnik HDZ-a BIH iz Viteza, Ivan Sajević.

Ministar zdravstva ŽSB, Nikola Grubešić, istaknuo je kako se premija (markica) plaća u 6 županija, a do sada su jedino u Herceg-Bosanskoj županiji plaćanja bila oslobođena djeca do 15 godina. Sabor ŽSB donio je odluku da od naredne godine plaćanja budu oslobođena djeca i mladi do navršenih 18 godina starosti.

“To će u značajnoj mjeri financijski rasteretiti obitelji, a osobito one koji imaju više djece. S druge strane imat ćemo deficit u Zavodu za zdravstveno osiguranje koji će, prema procjenama, iznositi oko milijun KM” kazao je županijski ministar zdravstva Nikola Grubešić, te dodao da imaju rješenje kako će naodmjestiti taj novac i vidjet će kada budu predložili proračun da li će iz realnih sredstava kompenzirati taj nedostatak.

Na pitanje novinara da prokomentira slučajeve kada građani u pojedinim domovima zdravlja, unatoč kupljenim markicama, moraju platiti za zdravstvenu uslugu, Grubešić je rekao da je Vlada svjesna da postoje problemi na terenu.

“Svjesni smo da pojedini direktori domova zdravlja ne poštuju odluku o premiji i činjenicu da se 124 usluge ne plaćaju. To je kazneno djelo prevare i ne smije se raditi, te apeliram na građane da prijave takve slučajeve ZZO-u i Ministarstvu zdravstva”, kazao je Grubešić.