Sa zida želja na djela

U sklopu programa „Jačanje sustava socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”, humanitarna organizacija ‘Genesis Project’ , kao UNICEF-ov implementarni partner, realizira program pod nazivom ‘Podrška dječjim inicijativama, izgradnja mira i tolerancije’.

Projekt se provodi na području deset općina uz geslo ‘Sa zida želja na djela’. Cilj je, prema riječima koordinatora projekta Draška Stojčevića, sagledavanje i realizacija želja i potreba djece. Tako je u suradnji s lokalnim tehničkim asistentom realizirana serija radionica i s učenicima Osnovne škole Novi Travnik.

Šesnaest je novotravničkih učenika u dobi od 13 do 15 godina u sklopu spomenutog projekta osmislilo model za provedbu Akcionog plana, uključujući pritom neophodnu potporu svoje lokalne zajednice. Taj je plan u formi prijedloga predstavljen članovima Komisije za unapređenje dječje zaštite i socijalne inkluzije općine Novi Travnik, predstavnicima UNICEF-a te brojnim zainteresiranim gostima koji su u ponedjeljak u dvorani Općine sudjelovali na prezentaciji spomenutog programa.

Uz voditelja skupine učenika OŠ Novi Travnik nastavnika Gorana Puletića te ravnatelja škole Antu Marosa, potporu i čestitke uputio je i načelnik Općine Refik Lendo.