Sa bh. tržišta povučeni aparati za brijanje

Sa tržišta BiH povučeni su aparati za brijanje marke Power Touch PT720 i “progemei GM-7090” /ProGemei GM-7090/, jer proizvodi predstavljaju rizik od požara i strujnog udara, a potrošačima koji ih posjeduju, preporučuje se da prestanu sa korištenjem istih i vrate ih uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ih kupili.

Ovi aparati za brijanje, porijeklom iz Kine, predstavljaju rizik od požara i strujnog udara, jer ispitni objekti nemaju odgovarajuće uputstvo za upotrebu, te nisu usklađeni sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i sa standardom BAS EN 60598-2-8:2017, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem.

Aparat “power touch” predstavlja rizik od požara i strujnog udara i zbog toga što ispitni objakat nije propisno označen, klasa zaštite uređaja nije definisana, te što ispitni objekat nema uzemljenje, a kod drugog brijača površina poprečnog presjeka provodnika u napojnom kablu manja je od minimalno dozvoljene.

Uvoznici ovih nesigurnih proizvoda izvršili su mjere povlačenja sa tržišta, povrata od potrošača i uništenja opasnih proizvoda, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata opasnih proizvoda.