S tržišta BiH povučena četiri produžna kabla jer predstavljaju rizik od požara i strujnog udara

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine povukla je sa tržišta četiri produžna kabla jer predstavljaju rizik od požara i strujnog udara.

Produžni kabal tip ROA19RTX049-3 – nije propisno označen, uređaj se može rastaviti alatom opće namjene, utičnice na proizvodu nemaju zatvarače, površina poprečnog presjeka vodiča u savitljivom kablu je manja od minimalno dopuštene i zaštitni vodič nije povezan na šinu za uzemljenje.

Produžni kabal tip ROA19RTX052-1 – proizvod nije propisno označen, uređaj se može rastaviti alatom opće namjene, utičnice na proizvodu nemaju zatvarače, površina poprečnog presjeka vodiča u savitljivom kablu je manja od minimalno dopuštene.

Produžni kabal Mutlusan Electric tip nepoznat – proizvod nije propisno označen, uređaj se može rastaviti alatom opće namjene, utičnice na proizvodu nemaju zatvarače, površina poprečnog presjeka vodiča u savitljivom kablu je manja od minimalno dopuštene.

Produžni kabal tip 11517.2 – uređaj se može rastaviti alatom opće namjene i utičnice na proizvodu nemaju zatvarače.

Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ove proizvode da ih prestanu koristiti i da ih vrate uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ih kupili.