Rast malih i srednjih poduzeća, broj zaposlenih u FBiH dosegao 205.011 

U moru loših vijesti po pitanju odlaska radnika, nezaposlenosti, nedostatka stručnog kadra napokon i jedna dobra. Naime, Vlada FBiH upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o stanju razvijenosti sektora malih i srednjih poduzeća (MSP) u FBiH za 2021., koja govori o rastu broja zaposlenih i većem broju registriranih tvrtki, piše Večernji list BiH.

Analiza pokazuje kako je ovaj sektor zabilježio maksimalan rast zaposlenih, kao i rast broja poduzeća, prihoda i ukupne konsolidirane dobiti.

Prednjače mikrosubjekti

– U FBiH je prošle godine došlo do rasta broja zaposlenih u sektoru MSP-a, gdje broj zaposlenih doseže maksimum od 205.011 u 24.052 mala i srednja poduzeća. Na osnovi analize i statistički obrađenih podataka vidljivo je da u posljednje tri godine, s iznimkom 2020., sektor malih i srednjih poduzeća u FBiH karakterizira pozitivan trend rasta. To potvrđuju vrijednosti ekonomsko-financijskih indikatora, odnosno poboljšanje učinkovitosti poslovanja, gdje su maksimalne vrijednosti ostvarene u prošloj godini – istaknuo je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Kako je navedeno, u protekloj godini evidentiran je rast broja malih i srednjih poduzeća za 4,5% u odnosu na 2019., dok je broj zaposlenih povećan za 3,97%. Prema strukturi prednjače mikrosubjekti (15.832), zatim mali subjekti (6466), a najmanji je broj srednje kategoriziranih subjekata (1754). Kad je riječ o broju zaposlenih, najviše ih je u srednje kategoriziranim subjektima (109.643), zatim u malim poduzećima (66.749), dok je najmanji broj zaposlenih u mikrosubjektima (28.619). Analiza pokazuje da su gospodarska društva u sektoru MSP-a generirala 62,79% ukupnog broja zaposlenih. – Bitno je kazati da je u posljednje tri godine ovaj sektor zabilježio rast prihoda za 14,13%, kao i rashoda za 12,7%. Kao posljedica globalne pandemije u 2020. zabilježen je pad ukupnih prihoda, odnosno rashoda za 6,84% u odnosu na 2019. Zbog toga je značajan podatak da su ukupni prihodi u prošloj godini porasli za 22,51% u odnosu na prethodnu. U ukupnoj strukturi prihoda mikrosubjekti sudjeluju s 5,15%, mali subjekti s 28,66%, dok srednja poduzeća ostvaruju udio od 66,19% u ukupno ostvarenom prihodu – kazao je Zukić. Dodao je kako ukupni prihod od izvoza ostvaren u 2021. iznosi 4.276,546.237 KM, odnosno 15,59% od ukupnog prihoda MSP-a.

Čimbenik razvoja

Mala i srednja poduzeća jedna su od okosnica ekonomskog razvoja EU-a, a za zemlje u tranziciji osnovni su čimbenik razvoja konkurentske ekonomije. Njihov značaj ogleda se u generiranju zaposlenosti, fleksibilnosti putem brzog odziva na tržišne zahtjeve te stimuliranju razvoja poduzetničkih vještina i poslovnih modela. Prema riječima ministra, analiza je pokazala da je na osnovi ostvarenog prihoda, neto dobiti, bruto dodane vrijednosti i broja zaposlenih, dominantno područje trgovine na veliko i malo. I podaci o poslovanju prerađivačke industrije za mala i srednja poduzeća, prema sektorima poslovanja, pokazuju dominaciju metalske, prehrambene i drvne industrije, a slijedi oblast proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa. Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima su među prvih pet oblasti prema pokazateljima konsolidirane dobiti, prihodima od izvoza i bruto dodanoj vrijednosti uz stalni rast. Podsjetimo, resorno ministarstvo u srpnju prošle godine potpisalo je ugovore s 81 pravnim subjektom u sklopu grant programa “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” za 2021. u iznosu od 2,382.436 KM. Projektom je planirano zapošljavanje 263 radnika.