Raspored najavljenih radarskih kontrola za četvrtak, 21. ožujka 2019. u SBŽ

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja
M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)

Nestacionarni radari

PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Aleja Konzula
11:00 do 13:00 sati Kalibunar
13:30 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

PS VITEZ

08:00 do 12:00 sati lokalni put, PC 96
12:00 do 16:00 sati R-441 Počulica

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Gojevići
13:00 do 14:30 sati Pločari Polje

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
11:00 do 12:30 sati ulica Slobode (Špedicija-škola)
13:00 do 14:30 sati naselje Čipuljić

PS DONJI VAKUF

17:30 do 19:30 sati Rujanci
20:00 do 22:00 sati Titova ulica

PS GORNJI VAKUF

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Vintex)
09:00 do 10:00 sati Pajić Polje

PS JAJCE

08:30 do 10:30 sati M-5 Marijanovići
10:45 do 12:00 sati M-5 Mile
12:15 do 14:45 sati M-5 Plivska Jezera

PS BUSOVAČA

16:00 do 17:00 sati Gavrine kuće
17:00 do 18:00 sati ulica 1.mart/ožujak
18:00 do 19:00 sati Kaonik
19:00 do 20:00 sati Polje
20:00 do 21:00 sati ulica N.Š.Zrinski

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Potkraj
12:00 do 14:30 sati Gromiljak

PS NOVI TRAVNIK

18:30 do 19:30 sati ulica Stjepana Tomaševića. Hari II
21:30 do 22:30 sati ulica S.Tomaševića (BP INA)