Rang lista studenata koji su se prijavili na općinski natječaj i onih koji su dobili stipendiju

Na temelju rješenja Općinskog načelnika broj :01-1-38-1-274/13-2 povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je bodovanje pristiglih prijava shodno raspisanom natječaju i usvojenim kriterijima, te donijelo slijedeću

O  D  L  U K  U 

o rang listi studenata koji su se prijavili na općinski natječaj i onih koji su dobili stipendiju.

SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA PRVE GODINE S BODOVNOM LISTOM 
ZA STIPENDIJU OPĆINE VITEZ U 2012./2013. GODINI
Predviđeno 12 stipendija-dodijeljeno 12 stipendija

Red.br.

IME I PREZIME

UKUPNO

BOD.

1.

Šejla Pedljak UČENIK GENERACIJE

2.

Antonijela Križanac UČENIK GENERACIJE

3.

Marija Bošnjak UČENIK GENERACIJE

4.

Luka Pejović UČENIK GENERACIJE

5.

Karlo Vidović UČENIK GENERACIJE

6.

Reuf Delić Dijete bez roditelja 

7.

Davor Kovačević Dijete bez roditelja 

8.

Emina Bektaš 27

9.

Marin Đotlo 26,5

10.

Mirna Mišković 25

11.

Hajrija Tuco 25

12.

Emina Subašić 24,5

13.

Sandra Grebenar

23,5

14.

 Marija Grebenar

23,5

15.

Irma Ramić                                         

23,5

16.

Muhamed Mujazinović

23,5

17.

Emina Hrustić

23

18.

Amina Spahić

23

19.

Mario Križanović

22

20.

Alen Halilović

22

21.

Julija Križanac

21,5

22.

Medina Čejvan

21,5

23.

          Berina Mujanović

21

24.

Eda Melkić 

21

25.

         Katarina Križanac

21

26.

Nives Strinić

20,5

27.

Amina Bektaš

20,5

28.

Ivan Križanac

20,5

29.

Jelena Totić

20,5

30.

Vedrana Papić

20

31.

Đelilović Đenana

20

32.

Amina Topčić

20

33.

Matea Papić

19,5

34.

Dragozet Davor

19,5

35.

Matea Šimić

19

36.

Toni Đotlo

19

37.

        Nikola Đotlo

19

38.

Nikolina Matošević

19

39.

Darija Matić

18,5

40.

Ana Marković

18,5

41.

Ivana Bošnjak

18

42.

Martina Lujić

17,5

43.

Vanja Rastović

17

44.

Emira Rebihić

16

45.

Medina Đidić

16

46.

Valentina Ljubos

16

47.

Đenita Ramić

15,5

48.

Fehima Mujezinović

14,5

49.

Ljuban Jurčević

14

50.

Emir Ahmić

8,5

51.

Senad Livnjak

Nepotdok.

52.

Amina Ahmić

Nepot.dokum

53.

Ilma Horo

Ponavlja godinu

 
SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA DRUGE GODINE S BODOVNOM LISTOM 
ZA STIPENDIJU OPĆINE VITEZ U 2012./2013. GODINI
Predviđeno 10 stipendija-dodijeljeno 10 stipendija
 

Red.Br.

PREZIME (IME OCA) IME

Br. Zahtjeva

UKUP. BOD.

1

Sabina Sarajlić 

24

2

Andrea Garić

24

3

Nura Sarajlić

23,5

4

Tomica Alilović 

23,5

5

Andrea Petrović  

22,5

6

Nemanja Ivković 

22

7

Senida Varupa 

22

8

Ivan Bobaš   

22

9

Ilda Akeljić

21,5

10

Mirsad Hrustić

20,5

11

Dejan Jurišić

20,5

12

Sonja Matić

20,5

13

Muamera Subašić

20,5

14

Smajić Enesa

20

15

Emina Karić

19,5

16

Marijana Matošević

19,5

17

Alihodža Emina

19

18

Irena Mišković

19

19

Amela Varupa 

19

20

Loreno Bošnjak

18

21

Amra Varupa

17

22

Velida Zukan

16

23

Dragana Iveljić

16

24

Ana Barbić

16

25

Jasmin Salkić

16

26

Jakov Križanović

16

27

Ana Pranjković

14

28

Romana Čaušević

14

29

Marko Bošatlić

13,5

30

Srećko Žuljević

13

31

Marina Rajić

10,5

32

Andrea Pocrnja

9,5

 
SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA TREĆE GODINE S BODOVNOM LISTOM 
ZA STIPENDIJU OPĆINE VITEZ U 2012./2013. GODINI
Predviđeno 6 stipendija -Dodijeljeno 6 stipendija
 
Red.br.
PREZIME (IME OCA) IME

Br. Zahtjeva

UKUP. BOD.

1.

Azra Varupa

21,5

2.

Slavko Šantić

19,5

3.

Merima Hodžić

19,5

4.

Armin Bešić

19,5

5.

Gabrijela Šantić

17

6.

Ivana Jurčević

17

7.

Monika Vukadinović

16,5

8.

Tanja matošević

14

9.

Ivona Vidović

14

10.

Marijana Šimić

14

11.

Aleksandra Milošević

14

12.

Marin Vujica

13

13.

Jelena Stipović

13

14.

Tanja Omazić

13

15.

Martina Križanac

11,5

 
SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA ČETVRTE GODINE S BODOVNOM LISTOM 
ZA STIPENDIJU OPĆINE VITEZ U 2012./2013. GODINI
Predviđeno 8 stipendija-Dodijeljeno 8 stipendija
 
Red.br.
PREZIME (IME OCA) IME

Br. Zahtjeva

UKUP.

BOD.

1.

Kristina Bralo

23,5

2.

Sanja Zrnić

22,5

3.

Mujkić Amina

21,5

4.

Alen Gudalo

21,5

5.

Martina Gudelj

21

6.

Davor Badrov

20,5

7.

Ahmić Naida

20

8.

Amila Delić

20

9.

Ana Bošnjak

19

10.

Vedrana Marjanović

18,5

11.

Marija Babić

17,5

12.

Anto Jerković

17,5

13.

Selma Grahić

16,5

14.

Anja Stjepanović

12,5

15.

Monika Miličević

10

16.

Marko Mišković

9

17.

Sanja Žepačkić

8,5

 
SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA PETE GODINE SA BODOVNOM LISTOM 
ZA STIPENDIJU OPĆINE VITEZ U 2012./2013. GODINI
Predviđene 4 stipendije-Dodijeljene 4 stipendije
 
Red.br.

PREZIME (IME OCA) IME

UKUP.

BOD.

1.

Boris Jurić

21

2.

Monika Gudelj

21

3.

         Blanka Didak

21

4.

Mateja Rajković

17,5

5.

Ivana Matković 12,5

Pouka o pravnom lijeku: Žalbe se podnose na protokolu općine i to općinskom načelniku putem povjerenstva za stipendije u roku od 7 dana od dana objave na oglasnoj ploči općine i web stranici općine .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel:718-212, navodi se u obavijesti Povjerenstva za stipendije.