RAK kaznio HT Mostar zbog kašnjenja usluge prenosivosti brojeva

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je donijela rješenje kojim se izriče  kazna firmi JP HT d.d. Mostar od 95.000 KM zbog kašnjenja uvođenja usluge prenosivosti brojeva u mobilnoj telefoniji.

Agencija je utvrdila da firma JP HT d.d. Mostar nije izvršila neophodne tehničke i administrativne radnje da bi na dan 31. prosinca 2011. počela pružanje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži.

Firmi JP HT d.d. Mostar je naloženo da u novom roku, najkasnije do 30. lipnja 2012. godine, omogući pružanje usluge prenosivosti broja u mobilnim telefonskim uslugama.

Agencija upozorava firmu JP HP d.d. Mostar da uloži maksimalan napor i provede nalog u datom roku, posebno imajući u vidu da njegovo neispunjavanje unosi širi poremećaj na tržište javnih telefonskih usluga, kršeći time prava krajnjih korisnika na korištenje ove usluge, priopćeno je iz RAK-a.