Radnici u zdravstvu FBiH najavljuju generalni štrajk

Predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu FBiH najavili su generalni štrajk ako do 10. lipnja ne započnu pregovori o novom granskom kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva.Abud Sarić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu FBiH, i njegov zamjenik, Zijad Latifović, govorili su o ignorantskom stavu Vlade FBiH prema radnicima uposlenim u zdravstvu, te općenito o politici prema radnicima.

Odmah nakon usvajanja Zakona o radu mi smo podnijeli inicijativu za izmjene i dopune granskog kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva. Inicijativa je podnesena premijeru FBiH, Fadilu Novaliću, i resornom ministru, Vjekoslavu Mandiću. Iako smo podnijeli svu potrebnu dokumentaciju, uključujući rješenje o reprezentativnosti, ni 40 dana nakon podnošenja inicijative nismo dobili nikakav odgovor, iako su, po još uvijek važećem ugovoru, trebali odgovoriti na našu inicijativu u roku od 15 dana”, kazao je Sarić.

Istakao je i kako je u dosadašnjem razgovoru s predstavnicima Vlade FBiH predloženo da se potpišu dva granska kolektivna ugovora, što nije u skladu sa zakonom, a za radnike u zdravstvu to je neprihvatljivo.

Mi do danas nismo dobili imena pregovaračkog tima Vlade FBiH. Ipak, bez obzira na naš stav, Vlada FBiH je na sjednici 29. travnja usvojila kalendar potpisivanja granskih kolektivnih ugovora, a time i dva kolektivna ugovora iz oblasti zdravstva”, pojašnjava Sarić.

U međuvremenu su predstavnici sindikata postigli sporazum s ministrom zdravstva FBiH, Vjekoslavom Mandićem, o tome kako će kolektivno pregovaranje iz oblasti zdravstva započeti najkasnije do 10. lipnja ove godine.

Danas najavljujemo organiziranje generalnog štrajka iz oblasti zdravstva ukoliko do 10. lipnja ne budu započeti pregovori o novom kolektivnom ugovoru. Ukoliko ne započnu pregovori postat će jasno kako je konačan cilj Vlade FBiH ukidanje kolektivnih ugovora, odnosno umanjenje prava naših članova”, naglašava Sarić.

On dodaje kako se u FBiH provodi reforma u zdravstvu bez pisanog traga, bez strategije i ne birajući sredstva.

Vlada FBiH našim novcem plaća kojekakve ekonomske analitičare da pričaju kako je za ovakvo stanje kriv kolektivni ugovor, radnici ili sindikati”, kazao je Zijad Latifović, šef pregovaračkog tima za kolektivne ugovore u ime radnika zdravstva u FBiH.

U BiH 445.000 ljudi su radno angažirani, uplaćujući svoje doprinose, i svake godine ostvare prihod državi od pet milijardi KM na osnovu svih oporezivanja.

Obzirom na to da Savez samostalnih sindikata BiH veoma rijetko istupa i objašnjava realno stanje, mi, kao neovisni sindikat, želimo ukazati na to da Vlada FBiH mora pitati one koji ih financiraju, a to su radnici. Ljudi trebaju znati kako postoji doprinos iz plate i doprinos na platu. Doprinos iz plate je novac koji iz džepa radnika ide na financiranje penzionog, zdravstvenog i svih ostalih sustava. Dakle, to je ono što su radnici zaradili. Trebao bi biti slobodan izbor radnika, kada dobiju taj novac, da li žele da ga uplate. Kod nas je to predstavljeno kao doprinos koji se podrazumijeva, a ustvari je dva i po puta veći od onog koji država izdvaja za radnika. Tako da ukupno radnici na godišnjem nivou samo od svoje plaće izdvoje dvije milijarde i 472 miliona KM, a u isto vrijeme poslodavci izdvoje 731 milion KM”, zaključio je Latifović.

Izvor: klix.ba