Prvo ignorirati pa izbaciti Zakon o trećem TV kanalu

altIako je prije četiri godine Dom naroda Parlamenta BiH dao naputak Vijeću ministara da pokrene postupak osnivanja novog RTV kanala na hrvatskom jeziku, mimo znanja hrvatskih ministara u državnoj vlasti, realizacija spomenutog naputka želi se i ove godine ignorirati. Podloga za ovakav zaključak temelji se na činjenici da je Odjel za komunikaciju i informatizaciju Ministarstva prometa i veza BiH dostavio resornom ministru revidirani Program rada za 2012. godinu u kojem se nigdje ne spominje Zakon o uspostavi RTV kanala na hrvatskom jeziku. Da problem bude veći, takvo izvješće mimo svih postojećih zakonskih pravila dostavljeno je samo resornom ministru iz SDP-a Damiru Hadžiću, bez znanja njegova zamjenika Rude Vidovića iz reda HDZ-a 1990.

O ovom problemu Vidović je obavijestio predsjednika Predsjedništva i predsjednika Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Dragana Čovića i Božu Ljubića, sugerirajući im kako se u programu rada Ministarstva za 2012. u potpunosti izostavi odluka o utemeljenju RTV kanala na hrvatskom jeziku.

„Ovim putem želim skrenuti pozornost svim hrvatskim predstavnicima u Vijeću ministara da vode računa prilikom usvajanja novog Programa rada Vijeća ministara za 2012. godinu, posebice kad su u pitanju izmjene i dopune postojećih zakona i donošenja novog Zakona o uspostavi RTV kanala

na hrvatskom jeziku, kao zakona od vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog naroda u BiH, stoji u pismu kojeg je Vidović uputio čelnicima HNS-a. Politički manevar uz pomoć kojeg SDP-ovi ministri u Vijeću ministara BiH žele suptilnim metodama anulirati ili odgoditi pitanje utemeljenja hrvatskog RTV kanala narušava autoritet najviše zakonodavne institucije u državi, kao što je Dom naroda Parlamenta BiH, ali i ponovno urušava vitalni nacionalni interes Hrvata u BiH.

U normalnim političkim demokracijama ovakvi potezi bili bi sankcionirani ministarskim ostavkama, ali osim zamjenika ministara na evidentno kršenje odluka najviših zakonodavnih vlasti u državi, nitko nije službeno reagirao.

Treći hrvatski kanal ne bi više trebao služiti kao retorička figura u predizbornim skupovima hrvatskih stranaka u BiH. Tehnički dio projekta za pokretanje novog RTV kanala na hrvatskom jeziku davno je završen, što je nedavno potvrdio i Božidar Škravan, koordinator Stručnog povjerenstva Ministarstva prometa i veza BiH.

U projektnim planovima Grada Mostara već je ucrtana gradnja zgrade, u kojoj bi se smjestio treći RTV kanal.

■ PROJEKCIJE

Za početak šest sati programa na trećem hrvatskom kanalu

Zamišljeni koncept uspostave RTV kanala na hrvatskom jeziku sastoji se od dvije etape. U prvoj bi se radio program s BHRT-om, po principu time sharinga, dok bi se u Mostaru gradio novi javni RTV servis. Prema prijedlogu, sjedište šest redakcija novog kanala trebalo bi biti u Mostaru. Za pokrivanje Hercegovine predviđeno je šest odašiljača s postojećih lokacija državne i federalne radiotelevizije, dok bi se ostatak BiH pokrivao preko signala BHRT-a. U početku bi redakcije u Mostaru trebale proizvoditi šest sati programa uz program koji bi se preuzimao s ostalih javnih RTV servisa u BiH.

VL / HB.org