Prva generacija kontrolora zračnog prometa školuje se u BiH

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA), u partnerstvu s vodećom danskom kompanijom Gate Aviation Training, specijaliziranom za upravljanje zračnim prometom, pokrenula je prvi cjelokupni program obuke za kontrolore zračnog prometa, koji se u potpunosti provodi u Bosni i Hercegovini.

Program je započeo 2. listopada 2023. za ukupno 25 kontrolora zračnog prometa, a danas je organiziran svečani prijem za partnere koji su omogućili uspješan početak projekta.

Tom prigodom je istaknuto kako interna obuka kontrolora zračnog prometa označava novo poglavlje razvoja BHANSA-e, a cilj kao i uvijek ostaje unaprijediti sigurnost, učinkovitost i kvalitetu usluga, od čega najveću korist imaju zrakoplovne kompanije, putnici te cjelokupni sektor zračnog prometa u BiH i šire.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto istaknuo je kako je ovo veoma bitan događaj za Bosnu i Hercegovinu.

– Jako je važno da otvaramo obuku kojom ćemo sami proizvoditi mladi kadar za kontrolu našeg neba. Postoji razlog zašto smo tek 2019. godine preuzeli kontrolu neba, a između ostalog, zbog toga što nije bilo dovoljno certificiranog kadra mladih ljudi koji mogu preuzeti tu odgovornost, takvih je malo na tržištu – izjavio je Forto.

Državni ministar prometa i komunikacija vjeruje kako Mostar u budućnosti može postati regionalni centar za certifikaciju kontrolora leta.

– Sada možemo sami „proizvoditi“ te ljude za naše potrebe. Vjerujem da Mostar može postati regionalni centar da certificira kontrolore leta za cijelu regiju, ako treba i za Europu, nema razloga da budemo u zaostatku. Ovo je generalno velik događaj, da radimo s mladim ljudima koji će biti europski certificirani, koji će jako dobro zarađivati i biti tu i kontrolirati naše nebo – poručio je Forto.

Deficitarni kadar

Obukom kontrolora zračnog prometa u vlastitom aranžmanu, BHANSA imat će potpunu kontrolu nad obrazovnim procesom te će ga moći prilagoditi svojim specifičnim potrebama i zahtjevima zrakoplovne industrije u BiH, kazao je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

– Kroz ovaj projekt mi uspostavljamo vlastiti centar za školovanje svih budućih generacija kontrolora letenja, a to govori samo za sebe – poručio je Primorac.