Protiv vlasnika Sport Klub-a pokrenut postupak pred Konkurencijskim vijećem BiH

Asocijacija kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini (AKOP BiH) je protiv vlasnika Sport Klub (UNITED MEDIA DISTRIBUTION s.r.l., Bukurešt, Rumunija) pokrenula postupak pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine. 

Dana 23.12.2015. godine, Konkurencijsko vijeće BiH je donijelo rješenje i utvrdilo slijedeće:

Da je kompanija UNITED MEDIA (raniji naziv: IKO MEDIA) nastavila zloupotrebljavati dominantni položaj vezano za distribuciju sportskih kanala sa nogometnim sadržajima visokog kvaliteta, uključujući i prijenos engleske Premier league u BiH. Predmetno rješenje dokazuje da je za trogodišnje uskraćivanje navedenih sportskih sadržaja građanima BiH, odgovorna kompanija UNITED MEDIA, a ne kablovski i telekom operateri, kako su to do sada prikazivali iz Sport Klub-a.

Konkurencijsko vijeće BiH je rješenjem zabranilo kompaniji UNITED MEDIA svako dalje djelovanje u BiH, koje predstavlja zlouporabu dominantnog položaja. Konkurencijsko vijeće BiH je istim rješenjem kompaniji UNITED MEDIA i privrednom subjektu Sport Klub d.o.o. Sarajevo naložilo, da u roku od 60 dana zaključi ugovore o distribuciji kanala Sport Klub sa svim zainteresiranim KATV/IPTV/DTH operaterima pod uvjetima sa kojima su zaključeni važeći ugovori s privrednim subjektima Total TV BH d.o.o. Banja Luka i Telemach d.o.o. Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće BiH je, dodatno utvrdilo, da kompanija UNITED MEDIA nije izvršila ni prethodno rješenje Vijeća od 16.12.2013.godine, pa mu je zbog neizvršenja starog rješenja i počinjenog novog prekršaja odredilo kaznu od 250.000,00 KM.

Želimo naglasiti, da je rješenje Konkurencijskog vijeća BiH izvršno danom donošenja, što podrazumijeva obavezu kompanije UNITED MEDIA da bez odlaganja, najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja pomenutog rješenja, omogući svim distributerima u BiH i posljedično svim zainteresiranim gledateljima u BiH (na teritoriju cijele države) gledanje kanala Sport Klub.

AKOP BiH očekuje, da će ovo rješenje biti izvršeno bez odlaganja i da će kompanija UNITED MEDIA iz Bukurešta, konačno ispoštovati obveze koje su im naložili državni organi BiH i početi poštovati zakone države u kojoj zarađuje novac.

Tekst kompletnog rješenja će biti dostupan na web stranici Konkurencijskog vijeća BiH (www.bihkonk.gov.ba).