Proslava 150. obljetnice župe Vitez

Župa Vitez ove godine proslavlja veliki jubilej – 150 godina postojanja. Tim povodom pripremljen je bogati program, a u petak, 28. listopada, bit će održana svečana akademija.

Na temu “Pogled u prošlost i sadašnjost župe Vitez” govoriti će prof. dr. fra Marko Karamatić, a o “Unutarnjem uređenju crkve” prof. dr. fra Mirko Jozić.  

U subotu, 29. listopada, predviđena je posveta župne crkve i svečano misno slavlje, u 11 sati, koje će predvoditi kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski. Istog dana u 15 sati bit će blagoslov novoga zvonika u Jardolu, inače prvotnom sjedištu viteške župe.

U subotu u 19 sati predviđeno je održavanje svečanog koncerta u župnoj crkvi u Vitezu. Na koncertu će nastupiti Vedrana Šimić (sopran), Davor Radić (bariton) i Pavao Mašić (orgulje).

Župa sv. Juraja mučenika u Vitezu osnovana je 1861. godine odvajanjem od gučogoranske župe pod imenom Dolnji kraj. Prvih godina sjedište župe bilo je u Jardolu, pa se i župa zvala Jardo sve do 1869. godine, kada je izgrađena crkva na kupljenom zemljištu u Vitezu i od tada je župa posvećena sv. Juraju mučeniku.

Na području župe – u selu Mošunju – nalaze se tragovi rimskoga naselja i ostaci starokršćanske bazilike. Prvi župnici imali su sjedište u selu Jardolu, koje je bilo gučogoranska filijala. Tu je postojala skromna župna kućica, a bogoslužje se obavljalo na otvorenom prostoru. Stoga je kupljeno zemljište u Vitezu gdje je 1869. godine izgrađena župna crkva. Sadašnja župna crkva izgrađena je između 1896. i 1905. godine.