Pronađena keramika i utezi za tkalački stan

Zaposlenici travničkog Zavičajnog muzeja počeli su sa zaštitnim arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Gradina – Tarabovac u neposrednoj blizini Travnika.

Probna sonda

Već nakon prvih iskopavanja članice tima, arheologinje Ajla Sejfuli i Dijana Gomboš te arhitektica Sabina Maslić pronašle su neke karakteristične predmete za kasno brončano i rano željezno doba.
– Probna sonda koju smo otvorili na mjestu gdje su mještani sakupljali zemlju za cvijeće potvrdila je pretpostavke i informacije iz Arheološkog leksikona o lokalitetu Gradina. Kasno brončano doba je prikazano keramikom koja je ukrašena u maniru srednjobosanske kulturne grupe. Nalazi iz ranog željeznog doba nam ukazuju na kontinuitet naseljavanja lokaliteta Gradina i imamo interesantne utege za tkalački stan u obliku piramide i u obliku kruga – potvrdila nam je Ajla Sejfuli, arheolog.

Vlastito financiranje

Zaštitna arheološka iskopavanja na lokalitetu Gradina – Tarabovac nadomak Travnika, koja financira Zavičajni muzej iz vlastitih sredstava, obavljat će se narednih petnaestak dana, dok će za obimnija istraživanja na ovom lokalitetu biti potrebna veća sredstva.

DA / HB.org