Promovirane četiri knjige, autori predavači Univerziteta Vitez

Knjige su predstavili rektor Nikola Grabovac i predavači na ovom Univerzitetu Vitez: Hasan Muratović, Boris Tihi, Kadrija Hodžić, Saša Vujić, Jusuf Kumalić i Božo Vukoja.

Philip Kotar i drugi, autori su knjige “Marketing lokacija”, Ratko Zelenika knjige “Pisana djela na poslijediplomskim doktorskim studijama” a Miodrag Jovičević i Saša Vujić “Kvantitativnog aspekta ekonomije i biznisa”. Božo Vukoja i Bojana Katić autori su knjige “Korporativno izvješćivanje, revizija i analiza”.

Knjige koje danas promoviramo su rezultat višegodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada naših profesora, a namijenjene su primarno studentima ekonomskih fakulteta, ali mogu biti dobar alat svim intelektualcima i onima koji će to tek postati, menadžerima, poduzetnicima, ekonomskim stručnjacima, institucijama, znanstvenicima i općoj javnosti – rekao je na promociji rektor Sveučilišta/Univerziteta Vitez prof. dr. Nikola Grabovac.

Taj univerzitet je po njegovim riječima vođen vizijom savremenog, kvalitetnog i svrsishodnog obrazovanja i želi studentima pružiti obrazovanje po najvišim standardima.

Profesori su renomirani stručnjaci koji prate najnovije trendove, imaju dugogodišnje iskustvo, a sam Univerzitet je razvio naučnu i poslovnu suradnju s više akademskih institucija u Bosni i Hercegovini i šire – rekao je Grabovac.