Promocija VIII generacije diplomiranih studenata u Vitezu

Promocija VIII generacije diplomiranih studenata I i II ciklusa studija Sveučilišta ‘VITEZ’ održat će se 11. lipnja u 11:00 sati u Kongresnoj dvorani Franšiznoga centra u Vitezu.

Na svečanoj ceremoniji bit će upriličena dodjela diploma za 161 studenta završenog I ciklusa i petnaest studenata II ciklusa studija na sva četiri fakulteta Sveučilišta ‘VITEZ’.

Diplome završenog dodiplomskog studija dobit će 24 uspješnih studenata Fakulteta pravnih nauka, 63 studenata Fakulteta poslovne ekonomije, 33 studenata Fakulteta zdravstvenih studija i 41 student Fakulteta informacijskih tehnologija.

Diplome završenog magistarskog studija primit će troje studenata Fakulteta poslovne ekonomije, petero studenata Fakulteta informacijskih tehnologija, šestero studenata Fakulteta zdravstvenih studija i jedan student Fakulteta pravnih nauka.