Promocija svršenih diplomanata i magistranata u Vitezu

Sveučilište/Univerzitet “Vitez” održati će 20. prosinca 2014. godine (subota) u 11:00 sati u Kongresnoj dvorani Franšiznog Centra BiH u Vitezu svečanost promocije svršenih diplomanata i magistranata.

Na ovoj svečanosti će se promovirati 112 svršenih studenta prvog ciklusa I 12 magistranata Viteškog Sveučilišta/Univerziteta.

112 diplomanata:

  • Fakultet poslovne ekonomije – 59 diplomanata,
  • Fakultet zdravstvene njege – 8 diplomanta
  • Fakultet pravnih nauka – 22 diplomanta
  • Fakultet poslovne informatike – 23 diplomanta