Promocija diplomanata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – centar Vitez

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira svečanu promociju studenata koji su završili studij ovom fakultetu.

Promocija će biti održana u petak 6. prosinca 2013. godine, s poēetkom u 15,00 sati, u prostorijama Ekonomskoga fakulteta Sveuēilišta u Mostaru, centar Vitez.

Nakon promocije, u 16:00 sati u restoranu FIS za diplomante će biti organiziran svečani ručak.