Projekt drvene crkve sv. Ante na Kalvariji

Arhitekta Zlatko Ugljen napravio je idejni projekt za crkvicu i svetište sv. Ante u Mošunju i to je bio njegov dar za zajednicu.

U podnožju brda Kalvarije nalazi se jedan manji prostor na kom je bila smještena nadstrešnica (lošeg stanja), gdje se svake nedjelje i za blagdana služi misa. Na ovom mjestu je kamena kapela u kojoj je kip sv. Ante, inače restauriran 2011. godine. Ova kapela i kip stariji su čak i od crkvice na Kalvariji. Za ovo mjesto, naglašavaju u Župnom uredu, možemo reći da je jedno svetište sv. Ante unutar svetišta Kalvarije koje je svakodnevno posjećeno a posebno utorcima. Tu se okuplja veliki broj vjernika za 13 utoraka i na sam blagdan sv. Ante. 

Razgovarali smo s mnogima kako riješiti ovaj prostor i svi su uglavnom išli za tim izgraditi novu crkvu i ukloniti kapelu i kip sa postojećeg mjesta. G. Ugljen je obećao dati jedno rješenje, nakon jednog posjeta Kalvariji. U ovom idejnom rješenju uvažena je priroda, povijest, specifičnost mjesta. Sva ideja kreće od divlje lozice (ruj), koja bi trebala biti vidljiva na zidu kojim je sada podzidano samo brdo (potrebno je sakriti betonsku podzidu) i koja bi puzala i po samoj crkvi. Kapela sv. Ante ostaje na svom mjestu i ostavljen je prostor za obilazak kipa. U crkvi, koja bi imala drveni pod (od gredica) i drveni strop, postavljaju se klupe za (130 mjesta) i oltar. Strana do sela zatvorena je gredicama a druga strana staklom (koje bi moglo bit oslikano). Tako da je prostor otvoren prema prirodi i prema Kalvariji. Crkva ima i predulaz koji bi bio otvoren. I oko cijele crkve ima prolaz kako bi se mogla obilaziti što vjernici u ovom kraju rado čine. Krov koji je nagnut na jednu stranu – pokriven je limom. A za piramidu, koja se uzdiže iznad kipa i oltara i simbolizira stare kuće pokrivene šindrom, ponuđene su dvije varijante – pokrivanje staklom ili limom. Svjetlo od piramide osvjetljava centar crkve – oltar i kip sv. Ante kazali su iz Župnog ureda.

Projekt je prihvatljiv jer se radi o izradi koja je moguća na ovom terenu jer do ovog mjesta ne mogu doći mašine i sve bi moralo biti urađeno i donešeno ručno kao što se radilo i na Kalvariji. Projekt je i financijski prihvatljiv – sve se može raditi u etapama i sve je, osim betonskih radova u podu, montaža.

Projekt za ovu zajednicu nastaje iz velike potrebe. Već 34 godine služi se misa u šumi na otvorenom, svake nedjelje i blagdana. Župnom uredu želja je urediti jedan lijep prostor za sv. Antu i stvoriti jedan jednostavan prostor za molitvu. Također se iz Župnog ureda zahvaljuju svima koji žele pomoći i koji osjećaju poštovanje prema Kalvariji i sv. Anti.