Profesori sa Sveučilišta VITEZ jedini bh-a predstavnici na Međunarodnoj konferenciji CIRCLE u Italiji

Na 13. Međunarodnoj konferenciji CIRCLE 2016 koja je održana u Napulju (Italija), na temu “Nove granice u menadžmentu i marketingu”, aktivno učešće su uzeli i predstavnici Sveučilišta/Univerziteta VITEZ prezentirajući dva naučna rada koja su prihvaćena i objavljena u indeksiranim zbornicima u Italiji i Velikoj Britaniji.

Konferenciju je otvorio direktor Barille Group za regiju Europa Dr. Giuseppe Morici govoreći o novim pristupima marketinga u prehrambenoj industriji.

Profesori sa Sveučilišta VITEZ Arnaut E., Jerković D., Jaganjac J., Obhodjaš I., zajedno sa voditeljem Ureda za međunarodnu saradnju Dukićem S., poslali su svoje radove što je dočekano sa zadovoljstvom organizatora jer su to bili jedini radovi iz Bosne i Hercegovine. Učešće na ovoj konferenciji je uzelo više od 130 profesora i naučnih radnika iz 14 država EU, Afrike, Azije i Australije što dovoljno govori o kakvoj je konferenciji riječ.

Važno je istaknuti da je jedan od naučnih radova sa Sveučilišta/Univerziteta VITEZ obradio temu “Poboljšanje poslovnih odluka na Sarajevo film festivalu pomoću statističke teorije odlučivanja”. Prema riječima Siniše Dukića, na ovoj konferenciji je načelno dogovoreno da Sveučilište/Univerzitet VITEZ bude domaćin ove konferencije 2018 godine.