Prof. dr. Zoran Tomić dobitnik Međunarodne nagrade za razvoj odnosa s javnošću

altNa Desetoj konferenciji za odnose s javnošću „PRO.PR Awards” koja je održana u Mariboru u organizaciji agencije Apriori komunikacije prof. dr. Zoran Tomić sa Sveučilišta u Mostaru dobio je međunarodnu nagradu „za doprinos i nesebičnu predanost razvoju profesije odnosa s javnošću u Jugoistočnoj Europi”. Dodjeljujući nagradu dr. Tomiću, kao jednom od vodećih znanstvenika na području odnosa s javnošću u regiji, organizatori su posebno istaknuli rad sa studentima i afirmaciju odnosa s javnošću na sveučilišnoj razini.

Ovogodišnja konferencija PRO.PR okupila je više od 180 sudionika, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Austrije, Kosova, a organizirano je 18 predavanja različitih istaknutih stručnjaka sa područja odnosa s javnošću, upravljanja komunikacijama, marketinga i medija.

Među brojnim predavačima na konferenciji posebno se ističu Alex Aiken, općina Wesminster iz Londona, prof. dr. Don W. Stacks sa Sveučilšta u Miami-u, Carlos Dias iz agencije Lector Globala-Buenos Aires, Cathie Burton iz Vijeća Europe, Edin Fočić iz Al Jazeera Balkans i dr.

Među nagrađenim pojedincima treba spomenuti prof. dr. Deana Verčića, Richarda Linninga (IPRA), prof. dr. Dona W. Stacksa (University of Miami), Amelu Odobašić, dr.Mladena Mirosavljevića, Dragana Savića, Wendy Zečić, prof. dr. Maria Plenkovića, Gregora Krajca, Elenoru Albijanić, dr. Kseniju Žlof, prof.dr. Anu Tkjalec-Verčić, prof. dr. Milivoja Pavlovića, Milicu Kadić-Aković, Viktora Mizo, Miloša Ćirića, dr. sc. Dimitra Kovacevski i dr.

Posebna nagrada „Vision City” biti će uručena gradonačelniku grada Maribora g. Francu Kangleru, kao i nagrada „Vision Manager” koju će primiti predsjednik uprave BTC d.d. Joža Mermal.