Problemi kod izvoza svježeg voća i povrća iz BiH u EU

Nakon usvajanja nove legislative u EU krajem 2019. godine, izvoznici svježeg voća i povrća iz Bosne i Hercegovine suočavaju se sa poteškoćama kod plasmana svojih proizvoda u EU, navode iz Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH).

Naime, Europska unija donijela je provedbenu direktivu o zaštitnim mjerama protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Europske zajednice. Na osnovu donesene direktive države članice su morale donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje sa ovom direktivom do 31. kolovoza 2019. i dostaviti ih Povjerenstvu. Primjena ove direktive je počela od 1. rujna 2019 godine.

Slijedom toga, kako navode iz VTK BiH, Republika Hrvatska, članica Europske unije, koja graniči sa Bosnom i Hercegovinom, odredila je samo dva granična prijelaza na koje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije mogu ulaziti iz Bosne i Hercegovine i to GP Stara Gradiška na sjeveru i GP Nova Sela (Metković), a gdje se nadzor vrši samo radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati na GP Stara Gradiška, odnosno od 7 do 15 sati na GP prijelazu Nova Sela.

– Novom europskom legislativom koja definira službene kontrole predviđen je fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koja prethodno po ovom osnovu nije pregledavana od fitosanitarne inspekcije. Time se povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici. To je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za povećanjem broja graničnih prijelaza gdje bi se mogao vršiti fitosanitareni nadzor kao i produženje radnog vremena postojećih graničnih prijelaza – navode iz VTK BiH.

Ovaj problem bio je tema sastanka koji je prošlog tjedna organiziralo i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa relevantnim udruženjima privrednika i VTK BiH. Kako navode iz VTK BiH, sudionici sastanka su kao kratkoročno rješenje predložili da se Vijeće ministara BiH obrati Vladi Republike Hrvatske sa zahtjevom da se produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Nova Sela, i to radnim danima od 7 do 19 sati, te da se uvede radno vrijeme subotom od 7 do 15 sati. Također je kao dugoročno rješenje predloženo da se pokrenu pregovori za otvaranje novih graničnih  prijelaza sa Hrvatskom za promet roba koje podliježu fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru.

Za BiH je važan nesmetani izvoz, posebno imajući u vidu činjenicu da sektor voća i povrća u 2019. godini ostvario ukupan izvoz od 188 milijuna KM, a 61 posto izvoza se odnosi na na zemlje EU s tim da je za većinu isporuka bh. izvoznika Hrvatska tranzitna zemlja. Pet najkonkurentnijih proizvoda iz sektora voća i povrća nosi 52 posto vrijednosti ukupnog izvoza. Tih pet proizvoda su: smrznute maline, svježe kruške, jabuke, kornišoni i šljive.

– VTK BiH podržava napore Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se riješe ove poteškoće, ali u isto vrijeme i apelira na sve nadležne institucije da u potpunosti razumiju hitnost djelovanja u vezi ovog pitanja pogotovo imajući u vidu činjenicu da se od sredine srpnja očekuje povećan izvoz sezonskog voća i povrća – navode iz VTK BiH.