Priopćenje za javnost Načelnika općine povodom projekta Gradske tržnice

Zbog objektivnog i pravovaljanog informiranja javnosti, Načelnik općine Vitez, Advan Akeljić i resorne općinske službe, oglašavaju se priopćenjem za javnost, a povodom realizacije projekta Gradska tržnica.

Priopćenje prenosimo u cjelosti.

Svjesni neuvjetnosti, u kojima se, u najužem gradskom dijelu, obavlja prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, prije tačno dvije godine, pokrenuli smo aktivnosti na prikupljanju dokumentacije, a u svrhu pripreme za rekonstrukciju Gradske tržnice. Prve aktivnosti poduzete su prije dvije godine, kada smo potpisali Memorandum o razumijevanju (MOR: CPU-OdRaz-Vitez). Prilikom prezentacije projekta i razgovora o realizaciji projekta, predstavnici PCU su predložili da se u prioritetima za realizaciju projekta nađe i projekt rekonstrukcija Gradske tržnice, s obrazloženjem da se time pridonosi razvoju ruralnih područja naše općine. Općina Vitez je prihvatila prijedlog predstavnika PCU, te je, na temelju toga, na sjednici Općinskog vijeća Vitez, održanoj 6.2.2013. godine, donesena Odluka o određivanju potencijalnih projekata ruralne infrastrukture. Članom 6. Memoranduma o razumijevanju precizirano je da je Općina obvezna izraditi izvedbeni projekt, na osnovu kojeg će se provesti konkursna procedura i ugovoriti izvođač radova. Svoje obveze Općina Vitez je ispunila, te je Izvedbeni projekt urađen i isporučen na upotrebu u novembru 2013. godine. U postupku izrade Izvedbenog projekta pojavili su se problemi zbog neslaganja stanovnika zgrade pored Tržnice i vlasnika stalnih i privremenih objekata, koji se nalaze na Tržnici i pored nje. Nakon obilaska terena i razgovora sa stanarima i vlasnicima objekata, s projektantom su usuglašeni zahtjevi svih zainteresiranih strana, te je urađena izmjena i dopuna Izvedbenog projekta. Napominjemo kako je cijelo vrijeme javnost bila uključena u ovaj projekt, a usuglašavnje stavova stanara i vlasnika objekata, predstavnika Općine i projektanta, možemo potvrditi Zapisnikom, sačinjenim 19.12.2013. godine na sastanku zainteresiranih strana s predstavnicima Općine. Nakon dobivanja izmijenjenog Glavnog projekta Gradske tržnice, pokrenute su aktivnosti na dobivanju svih potrebnih suglasnosti i dozvola, a građevinska dozvola je ishodovana 6.8.2014. godine.
Iznimno važnim smatramo naglasiti kako je Memorandumom o razumijevanju precizirano da je maksimalna vrijednost jednog mikroprojekta ograničena na iznos do 200.000,00 KM. U tom slučaju, PCU se obvezuje osigurati minimalno 70% naznačene maksimalne vrijednosti, a Općina na sebe preuzima financiranje preostalih 30%. Procijenjena projektantska vrijednost svih, Izvedbenim projektom planiranih radova na rekonstrukciji Gradske tržnice, iznosi 509.750,00 KM. Dakle, zbog finansijskih mogućnosti odlučili smo projekat provoditi u nekoliko faza. U prvoj fazi, koja je već počela odabirom izvođača radova, predviđeno je da se urade zemljani radovi, vodovodna i kanalizacijska infrastruktura, asfaltiranje platoa i nabavka stolova bez izgradnje konstrukcije za natkrivanje tržnice, koja bi bila obuhvaćena nekom od narednih faza rekonstrukcije. Također, važno je naglasiti da su se sve aktivnosti provodile za lokalitet na kojem je Gradska tržnica smještena već 40 godina, a razgovori o dislociranju Gradske tržnice na neku drugu lokaciju doveli bi u pitanje dobivanje sredstava, osiguranih potpisivanjem Memoranduma s PCU, te bi prouzrokovali dodatna financijska davanja za rješavanje trenutnog statusa imovinsko pravnih odnosa (otkup zemljišta), koje se nalazi u blizini Gradskog stadiona (plato gdje su se nalazile garaže), izradu nove projektne dokumentacije, ishodovanja novih suglasnosti i dozvola. Cijena koštanja, prema našim procjenama, bila bi uvećana za čak 300.000,00 KM. Svakako, izgubilo bi se i dosta vremena, potrebnog za novi projekt i svu novu potrebnu dokumentaciju, a smatramo, također, kako bi nas takav potez donatorima predstavio u nepovoljnom svjetlu, u smislu Općine Vitez kao nepouzdanog i neozbiljnog partnera.

Svjesni smo činjenice da se izgradnjom trbina na Gradskom stadionu pojavio značajan raspoloživi prostor (cca 400 m2) , što, svakako, može biti iskoristivo, jer spada u zonu obuhvata širenja Gradske tržnice. Međutim, nužno ga je inkomponirati u Regulacijski plan i osmisliti namjenu tih prostora. Javnost obavještavamo da, na žalost, u Proračunu za ovu godinu nema planiranih sredstava za tu namjenu, ali, osmišljavanjem dobrog programa, kojega treba usvojiti Općinsko vijeće, moguće je ponovno tražiti sredstva, za realizaciju projekta rekonstrukcije, odnosno izgradnje II. faze Gradske tržnice.
Također, podsjećamo javnost da je Općinsko vijeće Vitez, na sjednici održanoj još 9.5.2002. godine donijelo Odluku o izmjeni Regulacijskog plana „Centar I“, kojom se, uz ostalo, predviđa proširenje prostora namijenjenog za tržnicu i zanatstvo, odnosno, kako stoji u Odluci, „za izgradnju zanatskog centra i proširenje pijačnog prostora, čime bi se odvojila zelena pijaca od buvljaka“. Prostor, definiran ovom Odlukom, odnosi se na sadašnju tržnicu, bivše garaže sve do stadiona, prostor ispred stadiona i cijeli prostor današnje Gradske sportske dvorane.

Na kraju, javnost želimo upoznati i s činjenicom da nam je svima u interesu riješiti dugogodišnji problem Gradske tržnice, na zadovoljstvo svih direktnih i indirektnih korisnika, ali i na zadovoljstvo svih građana općine Vitez, što znači i dalji rad na ovome projektu na jedan stručan i transparentan način, uz uvažavanji stručnih, dobronamjernih i provodivih sugestija.

NAČELNIK OPĆINE