Priopćenje Službe za opću upravu Općine Vitez vezano za prikupljanje i odvoz otpada

U povodu učestalih prigovora građana na čistoću zelenih i javnih površina u Vitezu, općinska Služba za opću upravu oglasila se priopćenjem za javnost u kojemu navodi kako je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada povjereno JKP “Vitkom” Vitez, koje je obvezno vršiti odvoz kućnog otpada od stambenih i poslovnih zgrada i prostorija.

“JKP „Vitkom” izvršitelj posla, a građani su korisnici njihovih usluga za koje plaćaju odgovarajuću naknadu. Općina u okviru svojih nadležnosti po osnovu zbrinjavanja otpada nastoji osigurati što bolje uvjete i sredstva rada pa je u okviru toga osigurala dva autosmećara koja je dala na korištenje JKP ‘Vitkom’ kako bi što bolje ispunjavao svoje obveze, navodi se u priopćenju.

No, i pored toga prisutno je neredovno prikupljanje i odvoz otpada te je česta slika razbacanog otpada oko kontejnera što stvara vrlo lošu sliku o uređenosti i higijeni u Vitezu.

Takav odnos se treba što hitnije mijenjati konkretnim mjerama koje treba poduzeti JKP “Vitkom”, kao i nadležene općinske službe u suradnji s udruženjima građana moraju raditi na podizanju javne svijesti kod građana o značaju upravljanja komunalnim otpadom i njegovim adekvatnim odlaganjem, ističe se u priopćenju.

Iz Službe za opću upravu Općine Vitez navode kako su zbog neredovitog odvoza otpada u nekoliko navrata predlagali Općinskom vijeću da obaveže “Vitkom” da iz užeg gradskog područja organizira prikupljanje i odvoz smeća i u dane vikenda, a ne samo tri puta tjedno, o čemu je Općinsko vijeće donijelo odgovarajuće zaključke koje će implementirati JKP “Vitkom”, stoji u priopćenju.