Prihvaćen proračun FBiH – najveći otkako je ustanovljena Federacija 

Prijedlog proračuna Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen je većinom glasova (59 za, 28 protiv i 2 suzdržana) večeras na redovitoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Da bi stupio na snagu, proračun mora u istovjetnom tekstu odobriti i Dom naroda čije je zasjedanje najavljeno za četvrtak, 31. ožujka. 

To je i datum do kojeg važi Odluka o privremenom financiranju FBiH, donesena u siječnju ove godine zbog nedostatka federalnog proračuna za 2022. kao akta odobrenog u oba parlamentarna doma prije početka predstojeće fiskalne godine. U tim situacijama, nadomješćujuća tromjesečna odluka o privremenom financiranju donosi se kako, do donošenja proračuna ne bi stali osnovni financijski tokovi.

Proračun Federacije BiH za 2022. godinu Vlada FBiH je predložila u ukupnom iznosu od 5,6 milijardi KM, što je za 116 milijuna KM ili za dva posto više od prošlogodišnjeg proračuna. 

To je najveći ukupni proračunski iznos otkako je ustanovljena Federacija BiH. Proračunski rast, obrazloženo je, rezultat je činjenice da se po svim projekcijama Vlade u ovoj godini, planiraju veći prihodi, u ukupnom iznosu 4,471 milijardi maraka, od čega su 2,218 milijardi prihodi od doprinosa, 1,692 milijardi KM od poreza, a ostalo se odnosi na druge neporezne prihode.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, obrazlažući danas prijedlog proračunima zastupnicima, kazao je da sadrži sve potrebne elemente, neophodne za daljnju stabilizaciju ekonomije, zaštitu ranjivih kategorija te stvaranje pretpostavki za ubrzani budući razvoj.

– Zadatak svake vlasti je da nađe najbolju moguću ravnotežu između onoga što je potrebno, ali i onoga što je moguće, odgovorno i dugoročno održivo. Uvjeren sam da smo ovim proračunom uspjeli naći takvu ravnotežu – rekao je Novalić.

Prepoznavajući značaj poljoprivredne proizvodnje te jačanja njene otpornosti, u proračunu je, po premijerovim riječima, prvi put planiran iznos od 106 milijuna KM.

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija je planirano 260 milijuna KM kapitalnih transfera, od čega je 229 milijuna KM za izgradnju autocesta i brzih cesta. Kad je riječ o putevima, Novalić je najavio završetak izgradnje novih dijelova autoputa na dionicama Tarčin – Ivan te Ponirak – Vraca, kao i početak gradnje 60 kilometara autoputa na koridoru Vc uključujući početak probijanja tunela Prenj.

– Također, počet ćemo sa izgradnjom dijela autoputa od Tuzle do Orašja, koji će postati dio budućeg autoputa od Sarajeva do Beograda. Ubrzano se radi na izradi dokumentacije za početak radova na dionicama Široki Brijeg – Mostar i Bihać – Maljevac. U ovoj godini ćemo okončati radove na dvjema poddionicama i time kompletirati izgradnju nove i moderne ceste od Stoca do Neuma ukupne dužine oko 36 kilometara. Počet ćemo s izgradnjom obilaznice u Živinicama na putu od Tuzle do Sarajeva te sa izgradnjom brze ceste od Lašve do Nević Polja, koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez. Konačno, počet ćemo sa izgradnjom južne obilaznice Mostara. Ukupna vrijednost ovih radova je 120 milijuna KM – rekao je Novalić.

Osim toga, planirano je 20 milijuna KM za izgradnju zračne luke Bihać i dodatnih 7,5 milijuna KM za Željeznice Federacije u svrhu sufinanciranja izgradnje željezničke infrastrukture. Predviđeno je i 6 milijuna KM za unapređenje zračnog prometa Federacije BiH, odnosno zračnu luku Mostar, Tuzla i Sarajevo (namjenska sredstva putnička avio-taksa).

– Ovo je vrlo značajno za oporavak našeg turizma i ispunjavanje potencijala Federacije BiH. Svjedoci smo uspostavljanja sve više novih linija i veza s našom državom i želja nam je da se taj trend nastavi kako bi privukli još više posjetitelja i poslovnih ljudi – premijerove su riječi.

Na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva, i za ovu godinu je planiran novac za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji u ukupnom iznosu od 75 milijuna KM.

– Ovaj iznos predstavlja 1/3 sredstava neophodnih za implementaciju Zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u FBiH. U protekle dvije godine borbe protiv pandemije, iz proračuna Federacije je ukupno izdvojeno 102,5 milijuna KM pomoći za zdravstveni sektor – navodi Novalić.

Na razdjelu Zavoda za javno zdravstvo FBiH, predviđeno je 10 milijuna KM za nabavku cjepiva protiv COVID-a.

Transferi za boračku populaciju, kako je dalje najavio premijer, povećani su za 10 milijuna KM i ta povećanja se odnose na implementaciju zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, na transfer za implementaciju razvojačenih branitelja braniteljski dodatak te za povećanja invalidnina. Novalić je rekao da će navedeni novac biti upotrijebljen za implementaciju izmjena i dopuna zakona iz boračkog sektora zbog usklađivanja osnovice na sličan način kao što je predviđeno s redovitim mirovinama.

Na razdjelu Federalne direkcije robnih rezervi planirano je ukupno 20 milijuna KM, što treba koristiti u setu mjera koje će biti usmjerene prije svega na ograničavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica u FBiH.

– Uz to, iskoristit ćemo dizel gorivo iz naših robnih rezervi kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima. Svaki registrirani poljoprivrednik koji je tijekom pandemije dobio pomoć s federalne ili županijske županije će dobiti 50 litara goriva po hektaru zemlje, što je još jedna u nizu mjera koje provodimo kako bismo obuzdali rast cijena hrane – napomenuo je Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pored redovnih tansfera za financiranje naknada civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima, planirano je 17,5 milijuna KM za implementaciju zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

– Na ovaj zakon sam posebno ponosan jer prvi put roditelji stječu pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plaće koja od početka ove godine iznosi 543 KM. Na ovu plaću se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenost, čime i ovi ljudi stiču pravo da jednog dana odu u zasluženu mirovinu – premijerove su riječi.

Planirano je i 20,3 milijuna KM za poravnanja verificiranog duga prema zavodu MIO, čime bi i knjigovodstveno bile izmirene obveze Federacije prema ovom zavodu. U proračunu je planirano i 50 milijuna KM za početak implementacije Zakona o podršci obiteljima s djecom u FBiH.

– Prvi put, Federacije BiH će na sebe preuzeti isplatu dječijeg dodatka u iznosu od 103 KM za oko 90.000 djece godišnje, i to svakog mjeseca sve dok ne napune 18 godina. Za ovo će Federacija BiH ubuduće izdvajati preko 100 milijuna KM godišnje – kazao je Novalić.

Transferi koji podržavaju kinematografiju, sport, kulturu i knjižničku djelatnost uvećani su, po njegovim riječima, za nešto više od 6 milijuna KM.

Također, ukupni transferi za raseljene osobe i izbjeglice povećani su za 21 milijun KM. Transfer za razvoj turizma povećan je za 4,5 milijuna KM i ukupno iznosi 5 milijuna KM.

Proračunom za 2022. godinu je planirano usklađivanje plaća državnih službenika i namještenika u visini od 5 posto zbog već spomenute inflacije.

– Navedeno usklađivanje podrazumijeva zadržavanje postojeće osnovice od 330 KM, dok se bod za obračun utvrđuje u visini 1,05. Dakle, imajući u vidu da je inflacija u prošloj godini iznosila 6.5 posto, ovdje se zapravo ne radi o ralnom povećanju plaća, već je prosto namjera da se održi kupovna moć plaća prije pojave inflacije. Sretan sam što rast prosječne plaće u Federaciji BiH posljednjih mjeseci ukazuje na činjenicu da se ovakva vrsta usklađivanja u privatnom sektoru događa već neko vrijeme – rekao je Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva financija, za pomoć nižim razinama vlasti, prije svega županijama planirano je 200 milijuna KM, dok je za općine planirano ukupno 38 milijuna KM, od čega 10 milijuna KM kao financijska pomoć proračunima, a 28 milijuna za sufinanciranje kapitalnih projekata na razini gradova i općina. U proračunu je planirano i 15 milijuna KM za nastavak sufinanciranja kreditne linije za mlade putem UNION banke.

– Ova kreditna linija postoji od 2018. godine i do sada je iz proračuna za nju izdvojeno 55 milijuna KM. U rujnu prošle godine, UNION banka je odobrila tisućiti stambeni kredit za mlade ljude, a do danas ih je oko 1.100. Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, uspjeli smo utjecatui na čitavo tržište hipotekarnih kredita te su u biti sve komercijalne banke reagirale snižavanjem kamatnih stopa – istaknuo je Novalić.

Rekao je i da su proračunski prihodi, prije svega prihodi od poreza i doprinosa, značajno povećani u odnosu na 2021. godinu, za 466,2 milijuna KM ili 12 posto.

– Promatramo li pojedinačno porez, na dobit je nešto niži i iznosi 67 milijuna KM, odnosno 5,9 milijuna KM je manji u odnosu na prošlu godinu. Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje su u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći za 41 milijun KM i iznose 2.219 milijuna KM – obrazložio je federalni premijer. 

Također je kazao da su prihodi od neizravnih poreza u bruto iznosu povećani za 74,5 milijua KM u odnosu na izvršenje proračuna za 2021. godinu i da iznose 1.692,8 milijuna. KM. Neto prihodi koji se uplaćuju u proračunu Federacije povećani su za 41,9 milijuna KM u odnosu na izvršenje u 2021. godini i u odnosu na Nacrt proračuna povećani su za 30 milijuna KM. Neporezni prihodi su u odnosu na 2021. godinu smanjeni za 4,7 milijuna KM i iznose 494,3 milijuna KM.

– Kad je riječ o budžetskim rashodima, u odnosu na važeći proračun su povećani za 194,8 milijuna KM i iznose 4.612.235.022 KM. U strukturi proračunskih rashoda, tekući rashodi su najzastupljeniji i povećani su za 119,2 milijuna KM ili 3 posto – istaknuo je Novalić.

Najznačajnije povećanje proračunskih rashoda, 94 milijuna, kako on navodi, na kapitalnim je transferima koji sada iznose 321,5 milijun KM. S druge strane, u okviru proračunskih rashoda, izdaci za kamate su manji za 18,4  milijuna KM i iznose 105,1 milijun KM.

– Uporedivši sa proračunom za 2021. godinu evidentno je da je došlo do značajnog pozitivnog pomaka u tekućoj potrošnji, čime je tekući bilans sa (-412,1) milijun KM smanjen za skoro 271,4 milijuna KM, na (-140,7) milijuna KM – zaključio je Novalić.