Prihodi od neizravnih poreza u prvih sedam mjeseci veći za 292 milijuna KM

Prihodi od neizravnih poreza u prvih sedam mjeseci 2019. godine iznosili su 4 milijarde i 558 milijuna KM i veći su za 292 milijuna KM ili 6,84 % u odnosu na isti period 2018. godine kada su iznosili 4 milijarde i 266 millijuna KM.

Nakon što je UNO privredi vratila 882 milijuna KM povrata PDV-a godine, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u sedam mjeseci 2019. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 676 milijuna KM i veći su za 200 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2018. godine.

Za finansiranje državnih institucija u sedam mjeseci 2019. godine raspoređen je iznos od 432 milijuna KM. Federaciji BiH raspoređen je iznos od 2 milijarde i 57 milijuna KM, Republici Srpskoj iznos od 1 milijardu i 48 milijuna KM, te Brčko distriktu iznos od 112 milijuna KM.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 115,5 milijuna KM, Republika Srpska 76,3 milijuna KM i Distrikt Brčko 3,9 milijuna KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.