Prihodi od neizravnih poreza u prva dva mjeseca 2020. godine iznosili su 1 milijardu i 230 milijuna KM

Prihodi od neizravnih poreza u prva dva mjeseca 2020. godine iznosili su 1 milijardu i 230 milijuna KM i veći su za 35 milijuna KM ili 2,99% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 1 milijardu i 195 milijuna KM, upriličeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

UNO je u prva dva mjeseca 2020. godine privredi vratila 214 milijuna KM što je za 14 milijuna KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2020. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1 milijardu i 16 milijna KM i veći su za 49 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2019. godine.

Za financiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2020. godine raspoređen je iznos od 119 milijuna KM. Državne institucije svake godine dobijaju isti iznos prihoda od indirektnih poreza, dok višak prihoda koji iz godine u godinu prikupi UNO završi u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta.

Tako je Federaciji BiH u prva dva mjeseca 2020. godine ukupno raspoređeno 566 milijuna KM, Republici Srpskoj 288 milijuna KM, a Brčko distriktu 30 milijuna KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 33,9 milijuna KM, Republika Srpska 22,4 milijuna KM i Distrikt Brčko 1,1 milijun KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.