Preporuka poslodavcima u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je danas Preporuku kojom se poslodavcima u Federaciji BiH sugerira modalitet pravdanja izostanka radnika s posla nastalog usljed donošenja Odluke o proglašenju prirodne i druge nesreće u Federaciji BiH.

Naime, u toj odluci, Vlada FBiH je dala preporuku poslodavcima da iskažu razumijevanje za opravdanost odsustva zaposlenika koji, uslijed takvih okolnosti, nisu mogli doći do svojih radnih mjesta.

Nakon normalizacije stanja i mogućnosti dolaska na posao, resorno federalno ministarstvo preporučilo je poslodavcima da zaposlenicima koji su odsustvovali s posla, dane odsustva pravdaju u skladu sa svojim općim aktima, odnosno u formi plaćenog ili neplaćenog odsustva, ili da ih računaju kao godišnji odmor.

FTV