Preminuo prof. dr. Nikola Grabovac, posljednji ispraćaj sutra

Komemoracija će se obaviti u subotu u 12.15 sati u Komemorativnom centru Bare, nakon čega će Grabovac biti sahranjen na gradskom groblju Bare

Nikola Grabovac (1943) umro je jučer, a komemoracija će se obaviti sutra (subota) u 12.15 sati u Komemorativnom centru Bare, nakon čega će Grabovac biti sahranjen na gradskom groblju Bare, javlja Oslobođenje.

Prof. dr. Nikola Grabovac rodio se u Bugojnu, osnovnu i Srednju ekonomsku školu završio u je Bugojnu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1965, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1976. godine gdje je i doktorirao 1988. godine.

Predavao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao redoviti profesor (2002.-2008.) na dodiplomskim i na poslijediplomskim studijima predmete: Marketing, Upravljanje trgovinskim poduzećima, Poslovanje ugostiteljskog poduzeća, Prodaja i prodajni menadžment. Obavljao dužnost Rektora (Otvoreni univezitet APEIRON Travnik, od 2008.), rektora Sveučilišta Vitez Travnik, a bio je gostujući profesor na više sveučilišta u Hrvatskoj, Srbiji i BiH.

Napisao je i objavio više knjiga koje služe kao literatura na Ekonomskom fakultetu. Također autor je više studija, analiza i naučnih i stručnih radova.

Radio je u Žitorodu, Privredniku, bio komercijalni direktor GP Igman, načelnik za privredu u Općina Centar, generalni direktor Alhosa…

Obnašao je i dužnost člana Vlade BiH, bio je ministar trgovine u Vladi Federacije BiH (1995.-1997.), ministar financija, zamjenik premijera Vlade Federacije BiH i član Vijeća ministara BiH (2001.-2002.).

Obnašao je i dužnosti predsjednika Skupštine samoupravne interesne zajednice BiH za ekonomske odnose sa inostranstvom, bio član Privredne komore BiH, član Privredne komore Jugoslavije, predsjednik Skupštine tekstilne industrije Jugoslavije, predsjednik Industrijske konfekcije Jugoslavije itd.

Za profesionalni i volonterski rad odlikovan je Ordenom rada sa srebrenim vijencem 1975. godine.

Dodijeljena mu je i Nagrada za najboljeg profesora na Ekonomskom fakultetu Sarajevo (studentski izbor).

Posljednji pozdrav Grabovcu uputili su Vlada FBiH te premijer Federacije BiH Fadil Novalić.