Prema preliminarnim podacima u Vitezu 27 006 stanovnika, a u SBŽ 273 149

Prema preliminarnim rezultatima u Srednjobosanskoj županiji popisane su ukupno 273 149 osobe, a na području općine Vitez 27 006 stanovnika.

Prema preliminarnim rezultatima Popisa u Bosni i Hercegovini popisano je ukupno 3 791 622 osoba, od toga: u Federaciji BiH popisano je 2 371 603 osoba; u Republici Srpskoj popisano je 1 326 991 osoba, i u Brčko distriktu BiH popisano je 93 028 osoba.

Preliminarni rezultati Popisa izrađuju se neposredno nakon završetka Popisa kako bi se zadovoljio interes stručne i šire javnosti za osnovnim rezultatima o broju stanovnika, kućanstava i stanova, i predstavljaju okvirne podatke o broju i teritorijalnom rasporedu popisnih jedinica (osoba, kućanstava i stanova).

Oni su sadržajem ograničeni, a dobiveni su zbrajanjem prvih rezultata (na obrascu P3 ‐ Kontrolnik) na najnižoj prostornoj jedinici, tj. popisnom krugu.

Rezultati na razini popisnog kruga agregirani su zatim na višim prostornim jedinicama, tj. za naselja, gradove/općine, županije, entitete, Brčko distrikt BiH i za BiH.

Preliminarni rezultati Popisa podložni su promjenama tijekom statističke obrade podataka, a konačni rezultati Popisa biti će publicirani sukcesivno, nakon završetka obrade podataka, i to u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 1. srpnja 2016. godine.

Posebno naglašavamo, ukupan broj popisanih osoba nije isto što i ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva u Bosni i Hercegovini, a koji će biti objavljen u konačnim rezultatima Popisa.

Preliminarni rezultati Popisa sadrže podatke o ukupnom broju popisanih osoba, ukupnom broju kućanstava (bez kolektivnih) i ukupnom broju stanova (bez kolektivnih).

Ukupno popisane osobe Podatak o ukupno popisanim osobama obuhvaća sve osobe za koje je popunjena Popisnica (obrazac P ‐ 1). S obzirom na to da se moglo dogoditi da je ista osoba u preliminarnim rezultatima prikazana dva puta, jednom u mjestu u kojem živi njeno kućanstvo, a drugi put u mjestu u kome se školuje ili radi, ovaj duplicitet će biti eliminiran u konačnim rezultatima Popisa nakon obrade podataka.

Preliminarni rezultati