Predstavnički dom u ponedjeljak o popisu stanovništva

Hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za ponedjeljak, 30. svibnja.

Predložena je samo jedna točka dnevnog reda – Informacija Vijeća ministara BiH o Odluci o usvajanju Jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine koju je donio direktor Agencije za statistiku BiH, Velimir Jukić.

Na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma državnog parlamenta, održanoj 24. svibnja, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a, Staša Košarac, predlagao je da se na toj sjednici razmatra ova informacija, ali je nakon diskusije ipak predložio da se zatraži od Vijeća ministara njeno dostavljanje do naredne sjednice.

On je tada rekao kako je zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH poslanike iz RS-a informirao o tome “kako je ovo protivzakonito te da će više od 10 posto biti netočnih podataka, što znači da se grubo krše međunarodni standardi“.

Prijedlog da Vijeće ministara dostavi navedenu informaciju tada nije podržan, pa su poslanici SNSD-a zatražili održavanje hitne sjednice Doma.

Direktor pri EUROSTAT-u i predsjedavajući Međunarodne posmatračke misije za popis u BiH (IMO), Pieter Everaers, izjavio je danas u Sarajevu kako je metodologija za obradu podataka, uključujući i utvrđivanje statusa rezidentnog stanovništva, koju je utvrdio Centralni popisni biro BiH, u skladu s preporukama IMO-a.

Everaers je rekao kako IMO ohrabruje sve učesnike u procesu da pruže podršku koja je potrebna da se u potpunosti poštuje princip tajnosti podataka kroz ostatak procesa, te da je curenje statističkih podataka koji nisu konačni neprihvatljivo.

Dodao je kako bh. statističke agencije trebaju pažljivo planirati naredne korake kako bi prva publikacija popisa mogla biti objavljena do 1. srpnja 2016., jer je pravovremeno objavljivanje rezultata ključno zbog relevantnosti podataka za planiranje i izradu politika.
Everaers je kazao kako i ostali podaci iz popisa trebaju biti objavljeni do studenog 2016., te da će IMO nastaviti pratiti proces, provođenje preporuka i objavljivanje rezultata.

Naveo je kako su mu predstavnici Zavoda za statitistiku RS-a na današnjem sastanku rekli kako nisu suglasni s usvojenim programom obrade podataka, ali da će nastaviti surađivati s drugim agencijama u narednim fazama pripreme rezultata popisa.

Izvor: radiosarajevo.ba