Predstavnici Sveučilišta VITEZ na Međunarodnoj konferenciji u Vukovaru

U organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 3. i 4. lipnja 2015. godine održana je 6. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“.Vukovar.

Tematska područja konferencije bila su usmjerena na različite aspekte funkcioniranja javne uprave s naglaskom na mogućnosti unaprjeđenja, europeizaciju javne uprave, načine financiranja, razvoj društva i javnih službi, ali i na menadžment i marketing javne uprave s ciljem podizanja kvalitete javne uprave.

Na spomenutoj konferenciji predstavnici Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Milena Sajević, dipl.iur. i mr. Mirza Čaušević prezentirali su stručni rad pod nazivom „Institut „Šutnje uprave“ u europskom pravu s posebnim osvrtom na Republiki Hrvatsku“.

Naši predstavnici su, uz ostalo, istaknuli i izvrsnu organiziranost domaćina te im se i ovim putem zahvaljuju na njihovu srdačnom gostoprimstvu.