Predstavnici neformalne grupe građana “Qui tacet – Tko šuti” razgovarali i s članovima NS RzB Vitez

Predstavnici udruge građana u formiranju „Qui tacet – Tko šuti” Vitez održačli su proteklog tjedna sastanak s članovima narodne stranke Radom za boljitak, zastupnicom u Federalnom parlamentu Karolina Pavlović i članovima općinskog odbora ove stranke u Vitezu, Frnjom Tiboldom, Andrijanom Galić, Božana B. i Almirom Trakom, koji je ujedno i vijećnik u Općinskom vijeću Vitez.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

„Upoznali smo svoje domaćine sa aktivnostima, ciljem i načinom djelovanja naše neformalne grupe. Naglasili smo naše ciljeve, metode rada, načinom održavanja prosvjeda, te da nam je glavni cilj da konačno rješenje pitanja vodoopskrbe građana Viteza bude sa izvorišta planine Kruščica, koje je najdugoročnije, najkvalitetnije i najjeftinije. Objasnili smo zašto smatramo da je adresa pred kojom radimo naše protestne skupove naša općina i da nećemo tako lako odustati od traženja boljeg angažiranja čitavog općinskog vijeća, načelnika i kompletne općinske administracije po ovom pitanju, a također i izabranih zastupnika i zastupnica u višim razinama vlasti, kako kantonalne, tako i federalne razine. Cijenjena zastupnica Karolina Pavlović dala je punu podršku našim ciljevima i metodama rada, čak i prosvjedima, posebno što i nju pogađa ovako stanje sa redukcijama vode, jer zbog zastupničkih obveza često dolazi kasno kući i ne može obaviti ni obične higijenske potrebe zbog nedostatka vode. Također je posebne neugodnosti zbog nedostatka vode doživjela kada je imala bolesnika u svojoj kući, tako da posebno suosjeća sa svim građanima općine Vitez koji imaju bolesnike o kojima skrbe i razumije probleme sa kojima se susreću u periodima kada su redukcije. Ovo je zaista neodrživo stanje u našoj općini.

U nastavku razgovora Franjo Tibold je kazao kako nije moguće da se prvo ne podmire potrebe Viteza za vodom, pa tek onda da višak ide drugima. Smatra da je voda osnovno ljudsko pravo i da to nitko ne može nikome oduzeti. Njegovo stručno znanje epidemiologa pomoglo nam je da shvatimo kako je nestanak vode veoma opasan za opće zdravlje svih građana, jer se bakterije razvijaju ubrzano u cijevima u zemlji kada su bez vode te se dolaskom vode sve te bakterije direktno šire cijelim vodovodom do građana. Stvaranjem pottlaka u cijevima, u cijevi ulaze i otpadne i oborinske vode pune bakterija, tako da i to predstavlja dodatno zagađenje cijevi, a time i vode koju pijemo. Nezamislivo je, za njega, da nadležne institucije o tome šute i ništa ne poduzimaju.

Vijećnik NSRzB Almir Trako smatra da je pitanje vodoopskrbe grada Viteza najvažnije pitanje u općini, te da je kao vijećnik sa svoje strane učinio maksimalni napor da se ovom pitanju pristupi sa dužnom pažnjom. Posebno zato što dolazi iz Preočice, a poznato je da Preočica nema uopće riješeno vodosnabdijevanje. Na žalost, nije baš previše u mogućnosti učiniti, jer djeluje kroz opoziciju.

Cijenjenu zastupnicu i članove njene stranke smo upoznali da smo posebno obradovani akcijama Federalne vlade na problemu zaštite šireg područja izvorišta Kruščica, tj. cijele planine Kruščice, koje obvezuju kako općinu Vitez, tako i kanton i Federaciju.

Poseban naglasak na sastanku je bila naša želja da potaknemo zastupnicu u Federalnom parlamentu da, zajedno sa ostalim zastupnicima u istom parlamentu iz Viteza, učini više po pitanju donošenja novog zakona o koncesijama gdje bi se ugradili članovi da se mora više pitati lokalna zajednica, posebno u slučajevima sličnom našem. Ovo ostaje zadatak do konačnog donošenja zakona.

Glavni cilj sastanka je bio da cijenjenu zastupnicu zamolimo da na neki način obavijesti i pravilno informira o ovom problemu svog šefa stranke Jerka Ivaković Lijanović, koji je ujedno i ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ključnog ministra za dodjele koncesija, u ovom našem slučaju, koncesije za vodu.
Gđa Karolina je već bila upoznata sa ovim ciljem i već je obavila razgovor sa ministrom, tako da je došla spremna po ovom pitanju. Cilj je imati sve zakonske argumente, ali nije mogla shvatiti naš zahtjev da se treba pokrenuti ponovno izdavanje koncesije prema odluci Vrhovnog suda. Čitala nam je neku nedavnu odluku Federalne vlade koju mi nismo imali, i na naše čuđenje to je bila zadnja odluka Federalne vlade od 18.09.13. kojom se odbijaju sve žalbe našeg komunalnog poduzeća i općine Vitez, te se konačno dodjeljuje koncesija naše vode VIK Zenica na 40 godina.

Nismo mogli sebi doći od šoka.

Pa zar je moguće da se u ovoj zemlji ne poštuje odluka Vrhovnog suda kojom se nalaže ponovno pokretanje koncesije ?

Pa zar je moguće da smo primorani na stalne redukcije narednih 40 godina ?

Pa zar nećemo imati vode čitav svoj život ?

Svoje vode ? Kruščićke !

Na odluku Vlade postoji opet mogućnost ne žalbe, nego tužbe. Znači, opet, pet, deset, petnaest godina pravne borbe za svoje, svoju vodu, uz stalne redukcije i dalje.

Članovi naše udruge su zanijemili, tako da smo veoma brzo završili sastanak. Razočarani. Iako nas je zastupnica tješila da nije sve gotovo, da će se još pokušati nešto učiniti.

Ali nećemo se predati. Borba ne prestaje. Očito su ministar i predsjednik vlade prevareni od onih istih ljudi koji su krili prijave našeg komunalnog poduzeća za koncesije, da bi je dodijelili drugima. Ovdje će sigurno biti mogućnost i za tužbe prema tim odgovornim ljudima koji varaju ove napaćene građane Viteza.

U članovima narodne stranke radom za boljitak ćemo imati suradnike, a posebnu pomoć je obećala zastupnica ove stranke Karolina Pavlović, koja shvata da se ova odluka posebno stavlja na teret sadašnjem ministru Jerku Ivanković Lijanoviću, koji je, po njenom mišljenju, izmanipuliran od stručnih službi.

Znači, borba se nastavlja.

Da li protiv vjetrenjača?”, navode u priopćenju iz udruge građana u osnivanju “Qui tacet – Tko šuti” Vitez.