PRedstavimo se zajedno na studentskoj konferenciji SKEI 2016

Studentska konferencija SKEI 2016, koja se u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta Vitez održava u maju, već je okupila znatan broj zainteresiranih studenata sa sva tri ciklusa studija s područja Bosne i Hercegovine, kao i partnerskih ustanova.

Kako je cilj ove konferencije s međunarodnim učešćem, omogućiti transfer znanja i poslovni networking, te prije svega predstaviti uspješna rješenja koja nude studenti, svojim video pozivom obratili su se studenti organizacionog odbora SKEI 2016 i Prodekanica Fakulteta poslovne ekonomije.

Sudeći prema interesu za ovu konferenciju, kao i već pristiglim prijavama i radovima, ovaj način izgradnje platforme znanja bi mogao donijeti pozitivne efekte sudionicima, kao i svim zainteresiranim za ponuđena rješenja iz oblasti koje tretira ova konferencija. Prijave za konferenciju se mogu slati do 31.01.2016. godine.