Predsjedništvo ŽO HDZ BIH ŽSB posjetilo općinske odbore u Travniku i Novom Travniku

U ponedjeljak, 7. svibnja 2012. godine u Travniku i Novom Travniku održane su sjednice predsjedništva Županijskog odbora HDZ-a BiH Županije Središnja Bosna, na čelu sa predsjednicom Lidijom Bradara i ministrima u Vladi ŽSB imenovanim na prijedlog HDZ-a BiH, s OO HDZ-a BiH Travnik i OO HDZ BiH Novi Travnik.

Na sjednicama u Travniku i Novom Travniku razmatrana je aktualna politička situacija u ŽSB i priprema za ”Lokalne izbore u 2012. godini”. Predsjednica ŽO HDZ BiH ŽSB Lidija Bradara je predstavila Izbornu strategiju HDZ BiH za lokalne izbore 2012. godine, s posebnim osvrtom na Županiju Središnja Bosna.

Na sjednici u Travniku radi specifične političke situacije u Središnjoj Bosni i Travniku kao sjedištu Županije zauzeto je stajalište da se trebaju iznaći simetrična rješenja kako za grad Mostar tako i za grad Travnik, a za što je preduvjet izmjena Ustava i izbornog zakona.

Naime, Amandman na Ustav Federacije koji regulira preustroj Travnika na temelju istih načela kao i u Mostaru donesen još 1997. godine, a Forum Federacije je 16. travnja 1998. godine obvezao sve političke strukture na rješavanje ovoga pitanja. Petritschevim ustavnim promjenama ukinut je paritet u Srednjobosanskoj i Hercegovačko-neretvanskoj županiji, a time iz Ustava Federacije BIH i Županije Središnja Bosna brisan tzv. travnički amandman koji glasi : ”Travnik kao sjedište Srednjobosanske županije bit će organiziran kao gradska zajednica na temelju istih načela kao Mostar, sjedište Hercegovačko-neretvanske županije”.

„Pozivamo nadležne institucije BIH i predstavnike međunarodne zajednice da primjenjujući načelo nediskriminacije, kao jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih prava i sloboda, na aktivan pristup za preustroj grada Travnika na temelju istih načela kao grada Mostara”, stoji u priopćenju za javnost ŽO HDZ BiH ŽSB.