Predsjedništvo ŽO HDZ BIH ŽSB posjetilo Busovaču i Fojnicu

U srijedu, 16. svibnja 2012. godine u Busovači i Fojnici održana je zajednička sjednica predsjedništva Županijskog odbora HDZ-a BiH ŽSB i ministara u Vladi ŽSB imenovanim na prijedlog HDZ-a BiH s općinskim odborima HDZ-a BiH u Busovači i Fojnici.

Na sjednicama u Busovači i Fojnici razmatrana je aktualna politička situacija u ŽSB i priprema za Lokalne izbore u 2012. godini.

Uvodnim riječima u Busovači obratio se predsjednik OO HDZ BiH Busovača Marinko Čavara i nazočne upoznao s radom i djelovanjem Općinskog odbora, nakon toga je predsjednica ŽO HDZ BiH ŽSB Lidija Bradara predstavila Izbornu strategiju HDZ BiH za lokalne izbore 2012. godine, s posebnim osvrtom na Županiju Središnja Bosna.

O dosadašnjem radu Sabora ŽSB govorio je predsjedatelj Sabora Josip Kvasina, dok je iscrpnu prezentaciju rada Vlade ŽSB imao ministar Nikola Grubešić. Na kraju su članovi OO HDZ BiH Busovača izrazili zadovoljstvo radom Vlade i Sabora ŽSB, posebno iz razloga što su nakon puno godina iz županije kao općina prepoznati.

U Fojnici je predsjednik OO HDZ BiH Bogomir Barbić upoznao predsjedništvo ŽO HDZ BiH i ministre o radu, djelovanju OO HDZ BiH Fojnicama i pripremama za lokalne izbore na jesen, a posebno o problemima i potrebama Hrvata Fojnice.

Kroz diskusiju s Fojničanima poseban akcenat je stavljen na problem dvije škole pod jednim krovom, kao i problem financiranja sporta u Općini Fojnica.

Izaslanstvo ŽO HDZ BiH ŽSB obećalo je punu potporu projektima Hrvata Fojnice kako infrastrukturnih, tako kulturnih i sportskih.