PPOR usvojio socio-ekonomsku analizu Općine Vitez

Povjerenstvo za planiranje općinskog razvoja (PPOR) Općine Vitez održalo je sastanak na kojemu je razmatralo Socio-ekonomsku analiza Općine Vitez, koja bi trebala poslužiti kao osnova za izradu srednjoročne strategije.

PPOR Općine Vitez imenovan od strane Općinskog vijeća ima za zadaću izraditi srednjoročnu strategiju razvoja općine Vitez za period 2014. do 2020. godine.

Nakon prezentacije socio-ekonomske analize uslijedila je rasprava, u kojoj su iznesene određene sugestije koje će Povjerenstvo za tehničku potporu uvrstiti u analizu, PPOR je jednoglasno usvojio socio-ekonomsku analizu kao referentan dokument za izradu Strategije razvoja općine Vitez.

U narednom periodu trebala bi biti izrađena SWOT analiza, a naredni sastanak PPOR-a bit će održan kroz mjesec dana.