Poziv za sudjelovanje u Lašvanskom legendfestu

Prvi Lašvanski legendfest sa središnjom temom “Na izvoru usmene predaje” bit će održan 23. 7. – 24.7.2021. (petak / subota) u okviru kulturne manifestacije 15. Travničkih večeri.

Udruženje za kulturu življenja RadoGOST u suradnji sa Zavičajnim muzejom Travnik poziva sve zainteresirane organizacije, udruženja i pojedince iz područja kulture i umjetnosti te starih zanata koji se bave sličnim temama da se uključe u centralni program 24.7.2021. (subota) godine na Starom gradu Travnik.

Molimo sve zainteresirane pisce, glumce, etno grupe, plesače i svirače na starim instrumentima, umjetnike različitih profila, voditelje radionica i predavače tema iz oblasti kulturno-povijesne i prirodne baštine i da prijave svoj program organizatorima najkasnije do 10.7.2021. godine.

Kontakt telefon: Tamara Gajić O61 707 774, Irena Fišić 063 485 169, Ivan Volić 063 598 936; email ozrenkaf@yahoo.com.