Poziv za besplatno pohađanje obuke za Java programera

Objavljuje se poziv za besplatno pohađanje obuke za Java programere u okviru projekta „Podrška razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini“ koji provodi Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini u suradnji s lokalnim partnerima.

Obuku će sačinjavati dvije faze. U okviru prve faze, u trajanju od 6 mjeseci, svi polaznici će
imati priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti programiranja koja će biti dovoljna za početak karijere i specijalizacije u IT industriji (posebno u oblasti programiranja). Druga faza, u trajanju od 4 mjeseca, će podrazumijevati naprednu obuku za najbolje polaznike prve faze. Odabir kandidata će se vršiti na osnovu testa poznavanja informatičkih vještina.
Cilj obuke je da se polaznici osposobe za rad u programskom jeziku Java te da im se kroz ovaj program omogući pristup perspektivnoj i kvalitetnoj oblasti rada s visokim potencijalom za dalji razvoj i usavršavanje pojedinaca. Obuke će biti organizirane na teritoriji Viteza dva puta tjedno.

Tokom obuke polaznici će naučiti:

  • osnove Java programskog jezika
  • detaljno upoznavanje sintakse Java programskog jezika
  • razvoj aplikacija kroz projekat

Cijelu obuku će pratiti praktični rad u programskom okruženju, te se stoga od polaznika očekuje posjedovanje laptopa kako bi bili u stanju da u potpunosti prate obuku i sudjeluju u predavanjima. Tijekom trajanja obuke vršit će se neprekidno praćenje napretka polaznika.

PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo učešća na ovoj obuci imaju sva zainteresirana lica, s posebnim naglaskom na mlade, s područja Viteza.

UVJETI:

  • poznavanje rada na računaru
  • posjedovanje laptopa

Više informacija možete dobiti slanjem upita na e-mail: obuke@ibusiness.ba ili na broj telefona: 065 452 571 od 10:00 do 15:00 sati svakim radnim danom.

Rok prijave 15.3.2018.