Potvrđena prvostupanjska presuda u predmetu Marina Pendeš

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je 9. lipnja otpremilo drugostupanjsku presudu od 23. svibnja u predmetu Marina Pendeš kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužiteljstva te potvrđena prvostupanjska presuda Suda BiH od 25. veljače 2016. godine, priopćeno je danas iz Suda BiH.

Prvostupanjskom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 25. veljače optužena Pendeš je oslobođena optužbe da je radnjama opisanim u izreci prvostupanjske presude počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi i kriminalno djelo krivotvorenje službene isprave.

Protiv prvostupanjske presude žalbu je izjavilo Tužiteljstvo BiH kojom presudu pobija zbog bitne povreda odredaba krivičnog postupka, povrede kriminalnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da vijeće Apelacijskog odjela Suda BiH pobijanu presudu ukine i odredi održavanje glavnog pretresa, ili da se presuda preinači, te da se optužena oglasi krivom.

Branitelji optužene Marine Pendeš su u zakonskom roku dostavili odgovor na žalbu s prijedlogom da apelacijskom vijeće Suda BiH odbije žalbu Tužiteljstva kao neosnovanu.

Apelacijsko vijeće je 23. svibnja održalo javnu sjednicu na kojoj su tužitelj i branitelj optužene ostali u cijelosti kod navoda i prijedloga iz pismeno izjavljene žalbe i odgovora na žalbu.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, apelacijsko vijeće je donijelo navedenu odluku, navodi se u priopćenju.