Potrebno oko 336 milijuna KM za deminiranje BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je na današnjoj sjednici Strategiju protuminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018. – 2025. sa Financijskim planom za njenu provedbu.

Njeno usvajanje omogućit će razvoj efikasnog i djelotvornog državnog programa protuminskog djelovanja  u cilju smanjivanja i potpunog elminiranja opasnosti od mina za stanovništvo u BiH.   Strategija sadrži pet strateških ciljeva koji su usmjereni na uspostavljanje cjelovitog i efikasnog sustava protuminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini.

Oslanja se na tri ključna principa: odgovornost, kontinuirano unapređenje i transparentnost, a dvije od pet pretpostavki za njeno provođenje su da se  financiranje iz međunarodnih izvora održi na istom nivou ili se poveća uz posvećenje financiranja iz  domaćih izvora. U financijskom planu navodi se da je potrebno oko 336 milijuna KM za realizaciju Strategije protuminskog djelovanja BiH do 2025. godine, priopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.