Potpisan sporazum o realizaciji projekta “Pomoć za samopomoć”

Općine Travnik potpisala je sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta „Pomoć za samopomoć” u 2014. godini s Obrtničkom komorom Srednjobosanske županije, Fondacijom “Wings of Hope” te Udrugom za psihosocijalnu potporu i budućnost “Progres”.
Glavni ciljevi projekta “Pomoć za samopomoć” su uvođenje u praktičnu doobuku, stručno osposobljavanje i zapošljavanje kod lokalnih poslodavaca 8 mladih osoba, trenutno nezaposlenih osoba, sa završenom srednjom ili u izuzetnim slučajevima, a sukladno sa specifičnim kriterijima Fondacije WoH-D i Partnera, visokom stručnom spremom, starosti između 18 – 35 godina, uz kontinuiranu financijsku podršku proračuna Općine Travnik i njemačke Fondacije WoH-D.

Jedan od ciljeva je i davanje poticaja lokalnim poslodavcima da u svoje okrilje prihvate mlade, nezaposlene i socijalno ugrožene osobe, da im omoguće dopunsku praktičnu obuku, stručno osposobljavanje i kasnije zapošljavanje, kao i uključenje u partnersku mrežu i drugih institucija i organizacija koje će doprinijeti uspjehu projekta.

Sporazum su potpisali, u ime Općine Travnik načelnik Admir Hadžiemrić, u ime Obrtničke komore SBŽ predsjednik Sefir Gasal, dok je Fondaciju “Wings of Hope”, odnosno Udrugu za psihosocijalnu potporu i budućnost “Progres” predstavljao predsjednik udruge i koordinator projekta, Elvir Čaušević.