Postignut sporazum Ministarstva i Sindikata srednjeg obrazovanja KSB

Na sastanku pregovaračkog tima ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna i pregovaračkog tima sindikata srednjeg obrazovanja na kojemu je razmatran prijedlog aneksa kolektivnog ugovora za djelatnike u srednjim školama donesena je odluka da se koeficijnti za nastavnike obračunavaju po predviđenim koeficijentima i godinama radnog staža do donošenja Pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju.

Sve ostale naknade uskladit će se sa Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima Vlasti Kantona Središnja Bosna. Ukoliko dođe do povećanja ili smanjenja osnovice i koeficijenta drugim korisnicima proračuna, istovremeno će to biti učinjeno i s djelatnicima u prosvjeti.