Poslodavcu koji ne isplati plaće radnicima tri godine zatvora

Najavljene značajne izmjene u kaznenom zakonodavstvu Federacije BiH

Kvalitetna riješenja

Sve ovisi o tome hoće li biti usvojene izmjene i dopune Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koje je entitetska Vlada poslala u parlamentarnu proceduru. Iz Vlade poručuju da njihov prijedlog sadrži niz kvalitetnih zakonskih rješenja, kojima se “daje odgovor društva na sve učestalije negativne društvene pojave“. A među tim pojavama je vrlo raširena praksa neisplaćivanja plaća radnicima pa je i predloženo uvođenje novog kaznenog djela u entitetsko zakonodavstvo – “neisplaćivanje plaće!.

Tako je predviđeno da će onaj tko ne isplati dio ili cijelu plaću jednom ili više radnika, biti suočen s kaznom zatvora do tri godine. Ta kazna očekuje onoga tko ne daje podatke ili daje netočne podatke za određivanje plaće i na taj način je ne isplaćuje ili isplaćuje djelomično. Ipak, poslodavac neće biti kazneno gonjen kada je do neisplate došlo zbog nemogućnosti raspolaganja financijskim sredstvima na računu poslodavca ili nedostatka financijskih sredstava na računu poslodavca koji nisu nastali s ciljem izbjegavanja isplate plaće. Ako počinitelj kaznenog djela, odnosno poslodavac koji nije isplatio plaću, to uradi naknadno, može se osloboditi kazne, što je jedna od olakšavajućih okolnosti za poslodavce, koji će ubuduće morati voditi više računa i o odnosu prema zaposlenicima na radnom mjestu piše Večernji list.

Novim zakonskim izmjenama predviđa se uvođenje novog kaznenog djela „zlostavljanje na radnom mjestu“, odnosno mobbing. Prijedlog propisuje da će onaj tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, biti kažnjen kaznom zatvora do dvije godine.

Kazneni zakon

Prilikom izrade teksta ovih odredbi resorno federalno ministarstvo se, kako tvrdi, vodilo zakonskim rješenjima iz Europske unije, kao i posljednjom izmjenom Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Potreba normiranja ovih kaznenih djela proizlazi iz sve raširenije pojave zloupotrebe i kršenja propisa kojima se jamče prava iz radnog odnosa na štetu zaposlenika. Uvođenjem ovih kaznenih djela propisuje se odgovarajući zakonski mehanizam kojim bi se navedenim negativnim društvenim pojavama konačno stalo u kraj – tvrdi predlagač.

Pooštrava se i kaznena politika, odnosno povećavaju kazne, za neka već propisana kaznena djela iz oblasti ugrožavanja sigurnosti i imovine građana.

www.vecernji.ba