Portal Vitez.info pokreće akciju za pomoć Centru ‘Duga’

Edukacijsko-rehabilitacijski centar ”Duga” Novi Travnk je ustanova koja svojim prostornim i kadrovski potencijalima pruža stručnu pomoć u odgoju, obrazovanju i rehabilitaciji djece i mladih s posebnim potrebama, a s ciljem njihove što veće osposobljenosti za samostalniji život i socijalnu inkluziju.

Centar egzistira od 1997. godine, a svoj dom danas u njemu ima 70 štićenika, od kojih je 25 u stacionarnom boravku.

„Duga” se financira od sredstava centara za socijalni rad, kroz sudjelovanje roditelja i pojedinih donatora, kojih je nažalost, s obzirom na situaciju, svakim danom sve manje. Sve to negativno utječe na mogućnosti da korisnicima pruže njegu koju zaslužuju i koju moraju imati.

„Duga” svake godine nastoji osigurati korisnicima centra odlazak na more. Boravak na moru, osim rekreacijskog, je i od velikog rehabilitacijskog značaja za korisnike centra. Znatan broj djece uz intelektualne poteškoće, ima i pridružene smetnje kao što je funkcionalno oštećenje ekstremiteta i bronhitis. Nažalost, „Duga” nije u mogućnosti osigurati potrebna sredstva te su uputili zamolbu dobrim ljudima koji žele i mogu pomoći. Iz centra “Duga” kontaktirali su redakciju vitez.info portala, a mi ćemo kao i svaki puta do sada uputiti apel našim posjetiteljima da pomognu onima kojima je to uistinu potrebno.

Centar „Duga” možeta kontaktirati na broj telefona 030/795-400 ili putem mail adrese centardugant@gmail.com. Također, financijsku pomoć možete uplatiti i na broj žiro računa 3060460000011102 (HYPO ALPE ADRIA BANK).

Unaprijed zahvaljujemo svima i pozivamo vas da ovaj apel proslijedite na što više adresa.