Porezna uprava FBiH novom opremom protiv utaje i pranja novca

U Poreznoj upravi Federacije BiH održan je sastanak povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanu i suradnji u okviru projekta jačanja kapaciteta Porezne uprave Federacije BiH u prevenciji i otkrivanju privrednog financijskog i organiziranog kriminala, koji je podržala Vlada Velike Britanije, putem Ambasade Velike Britanije u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović sa suradnicima i oficirka za vezu za privredni i financijski kriminal u Bosni i Hercegovini Jackie Hurst, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH. Na sastanku je istaknuto da Memorandum o razumijevanju i suradnji podrazumijeva donaciju opreme od strane Uprava za prihode i carine Velike Britanije kao pomoć i podrška Poreznoj upravi Federacije BiH s privrednim, financijskim i organiziranim kriminalom.

Memorandum su potpisali predstavnici MRC-a i direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović. Ovim memorandumom definiran je sveobuhvatni cilj o načinu korištenja donirane opreme u prevenciji i otkrivanju kaznenih djela iz oblasti poreza, priopćila je Porezna uprava Federacije BiH. Direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović, je izrazio zahvalnost Vladi Velike Britanije i Upravi za prihode i carine Velike Britanije na finalizaciji jedne jako dobre i efektne suradnje koja će zasigurno rezultirati još boljim rezultatima i pozitivnim efektima, prvenstveno kada je u pitanju zakonito poslovanje poslovnih subjekata.

Oficirka za vezu za privredni i financijski kriminal u Bosni i Hercegovini Jackie Hurst je prilikom ovog sastanka izrazila zadovoljstvo potpisanim memorandumom i kazala da će donirana oprema pružiti podršku Poreznoj upravi u njenim aktivnostima na jačanje kapaciteta za provođenje preventivnih mjera u borbi protiv porezne utaje, pranja novca, ali i efikasnije provođenje financijskih istraga, navodi se u priopćenju.