Poplave odnijele 4,5 mlrd. KM, godišnje proračune FBiH i RS-a

Nakon što je najveći dio posla oko izvlačenja vode u Posavskoj županiji završen, slijedi najveća i najzahtjevnija, iscrpljujuća bitka s obnovom obiteljskih kuća, infrastrukture, gospodarstva i suočavanjem s birokratskim zaprekama, uglavnom od države, banaka koje podižu kamate na kredite, do donošenja federalnih zakona kojim se pokazuje potpuni nedostatak odgovornosti i amaterizma vlasti.

Naime, zbog višegodišnjeg neulaganja u zaštitu od poplava, i dogodilo se da su popustili nasipi te se voda razlila i pričinila štete od više stotina milijuna maraka. Istodobno, sada se novac uzima od drugih namjenskih sredstava i preusmjerava ga se za pomoć poplavljenima.

Zanimljivo je da su vlasti u Federaciji BiH od početka ove godine zadužili entitet za više od 770 milijuna maraka kako bi pokrpali proračunske rupe, izmirili obveze i spriječili socijalne nemire unatoč tome što će stvoriti nezabilježene probleme svojim nasljednicima, piše Večernji list.

S druge, pak, strane, za poplavljena područja kroz osnivanje posebnoga fonda kojim će pomoći ova područja nije predviđena nijedna marka iz proračuna, nego se oko 100 milijuna maraka namjerava prikupiti novim pritiskom na zaposlenike u federalnim institucijama i njihovim gospodarskim društvima te županijama i općinama.

Kako stoji u prijedlogu, Zakon o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom iz plaća zaposlenih u tijelima vlasti Federacije, županija i jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba, čiji je osnivač Federacija, županija i jedinica lokalne samouprave, izdvojit će se u sljedećih šest mjeseci, počevši od dana stupanja na snagu ovog zakona po jedna dnevna zarada iz mjesečne neto plaće svakog zaposlenika i usmjeriti na otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nepogode i obnovu.

Precizira se da će se iz plaća zaposlenih u drugim gospodarskim društvima registriranim u Federaciji u sljedećih šest mjeseci, počevši od dana stupanja na snagu ovog zakona, izdvojiti po 1% iz neto mjesečne plaće svakog zaposlenika.

Za provedbu ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se u zakonu.

Zajedno s time FBiH će donijeti i zakon o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu FBiH, županija, gradova i općina na stradalim područjima. Usporedno s time, kako tvrdi i premijer Posavske županije Marijan Oršolić, banke ne pomažu obnovu poduzeća. Naime, odobravaju im reprogram kredita, ali uz više kamate.

Banke, pak, takve poteze objašnjavaju ponašanjem federalnih vlasti koje ne odobravaju osloboditi banke troškova rezervacija za reprograme kredita klijentima iz ugroženih područja.

Vecernji.ba