Popis studenata koji su dobili stipendiju općine Vitez u akademskoj 2011/12.

Poštujući kriterije za dodjelu studentskih stipendija koji su usvojeni od strane općinskog vijeća Vitez, Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija nakon  bodovanja svih pristiglih prijava je objavilo popis studenata koji su dobili stipendiju.

Svi dolje navedeni studenti dužni su do 12. ožujka 2012. godine dostaviti kopiju žiro računa otvorenog u jednoj od banaka u BiH, stoji u obavijesti na službenoj web stranici općine Vitez.

Studenti koji nisu dobili studentsku stipendiju imaju pravo uvida u bodovnu listu od strane Povjerenstva u uredu br.204 i pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici općine Vitez.

R/br.

Prezime i ime

Osvojeni bodovi

1

PETROVIĆ (JOSIP) ANDRIJANA

UČENIK GENERACIJE

2

VUKIĆ (GORAN) IVA

UČENIK GENERACIJE

3

OMAZIĆ (DRAGAN) IVA

UČENIK GENERACIJE

4

ČALIĆ (IVICA) ANTONELA

UČENIK GENERACIJE

5

DIDAK (VELIMIR) ANDREA

UČENIK GENERACIJE

6

ČANGALOVIĆ (NESIB) TAMAMA

ROMSKA POPULACIJA

7

LIVANČIĆ (NIKOLA) ŽELJANA

27,5

8

BABIĆ (LJUPKO) IVAN

26,5

9

GARIĆ (NIKO) MIRKO

26,0

10

KRIŠTO (FRANO) LUCIJA

26,0

11

ĐELILOVIĆ(AIDA) ILMIHANA

25,5

12

FURUNDŽIJA (ANTO) DEJAN

25,5

13

BEŠO (MIRSAD) MERIMA

25.0

14

AKELJIĆ (SENAD) AMINA

25,0

15

ČERKEZ (NIKO) IVAN

24,5

16

HORIĆ (SABAHUDIN) SEAD

24,5

  • II GODINA (19 stipendija)

R/br.

Prezime i ime

Osvojeni bodovi

1

TARABA (DRAGAN) DRAGANA

PROLAZI BEZ BODOVANJA BEZ  OBA RODITELJA

2

ANČIĆ (FRANO) MONIKA

21,5

3

VIDOVIĆ(GORAN) MARKO

21,5

4

SALKIĆ (FARUK) MUZAFERA

21,5

5

MIŠKOVIĆ (MIRKO) TATJANA

21,0

6

KRIŽANOVIĆ (PETAR) IVANA

20,5

7

FILIPOVIĆ (DRAGAN) MARIO

20,0

8

AHMIĆ (ALAGA) HARUN

20,0

9

ŽULJEVIĆ (VLADO) SREČKO

19,0

10

TIRIĆ (MEHMED) ADNAN

18,0

11

ČUTURIĆ (FABIJAN) TONI

18,0

12

RADIĆ (BRANKO) DARIJA

18,0

13

HOĐIĆ (HALIM) SAMIR

18,0

14

CILAR (MIRZA) INES

18,0

15

JELIČIĆ (MIRKO) DRAŽENKO

18,0

16

ĐOTLO (PERICA) MARIJANA

17,5

17

MIŠKOVIĆ (ŽARKO) IGOR

17,5

18

SARAJLIĆ (SEMRUDIN) AIDA

17,5

19

SIVRO (BUDIM) ADI

17,5

  • III GODINA (13 stipendija)

R/br.

Prezime i ime

Osvojeni bodovi

1

GAZIĆ (SEJAD) DINO

24,5

2

MILIĆ-TOLJUŠIĆ (PERO) LUKA

21,5

3

HASKIČ (NIHAD) SELMA

21,5

4

MIŠKOVIĆ (DRAGAN) LEONARD

21,0

5

MARJANOVIĆ (ANTO) MARTINA

20,0

6

HASKIĆ (SEAD) AMELA

19,5

7

SPAHIĆ (IZET) ARMIN

18,5

8

LOVRINOVIĆ(LJUBOM) SANDRA

18,5

9

GRABUS (SEAD) HATA

18,0

10

GRBAVAC(PERO) MARIJANA

17,5

11

VUJICA (IVAN) SUNČICA

16,0

12

ĐANANOVIĆ (NURAGA) MIRSADA

16,0

13

KAJMAK (HUSEIN) EDINA

15,0

  • IV  i VIŠE GODINE (13 stipendija)

R/br.

Prezime i ime

Osvojeni bodovi

1

MUŠINOVIĆ (ASIM) EHLIMANA

23,5

2

BEŠO (OSMAN) ALMIR

23,0

3

MILOSAVLJEVIĆ (PETAR) ANGELINA

23,0

4

KARIĆ (ŠABAN) SENAD

20,0

5

SMAJIĆ (AMIR) DINO

20,0

6

SPAHIĆ (SALKO) SEVDA

20,0

7

ĐELILOVIĆ (MUJO) SANELA

20,0

8

BOGIČEVIĆ (LJUBIŠA) MARKO

20,0

9

KARALIĆ (SENAD) NINA

20,0

10

BOŠNJAK (VITOMIR) MONIKA

20,0

11

GREBENAR (DRAGAN) DARIJA

20,0

12

PETROVIĆ (STIPO) DRAGANA

19,5

13

LJUBIČIĆ (TOMISLAV) BOJAN

16,0