Popis prvašića i učitelja za Osnovnu školu Vitez (2014./15.)

Na obavijesnoj ploči Osnovne škole Vitez izašli su popisi prvašića za školsku godinu 2014./15. Nastavni plan i program se odvija po hrvatskom jeziku i traje devet godina.

UČITELJICA: Helena Štrbac
1.1 – UČENICI:

 1. Bobaš Mihaela
 2. Cilar – Cigoja Ema
 3. Čerkez Matej
 4. Čuturić Lovro
 5. Ivanković Katja
 6. Kapetan Petra
 7. Kljajević Klara
 8. Krišto Karlo
 9. Križanac Klara
 10. Kupreškić Nika
 11. Lovrinović Luka
 12. Mlakić Ana
 13. Pavlović Dorijan
 14. Piplović Arijana
 15. Rajić – Mišković Ivan
 16. Šafradin Ivano
 17. Šarić Luka
 18. Šarić Nikša
 19. Tahirović Harun
 20. Taraba David
 21. Vaskić Luka
 22. Vuković Nera

UČITELJICA: Magdalena Pranjković
1.2 – UČENICI:

 1. Baškarad Josip
 2. Bobaš Ivan
 3. Bobaš Leon
 4. Čečura Dorijan
 5. Čečura Leon
 6. Grbavac Josipa
 7. Jerkić Ivan
 8. Jerkić Matija
 9. Jurčević Lara
 10. Kovač Dora
 11. Križanac Anamarija
 12. Matković Ema
 13. Mišković Maja
 14. Puđa Greta
 15. Ramljak Dominik
 16. Sokanović Nikša
 17. Solomun Aleksandar
 18. Šarić Melani
 19. Vujica Denis
 20. Zec Marija
 21. Zeko Martina
 22. Živković Nikolina

UČITELJ: Dario Matić
1.3 – UČENICI:

 1. Bošnjak Ana
 2. Botić Stjepana
 3. Gabrić Stjepan
 4. Grabovac Erika
 5. Grebenar Petar
 6. Janković Matea
 7. Jurić Slavko
 8. Lončarević Mia
 9. Lozančić Lorena
 10. Miličević Lara
 11. Mišković Mateo
 12. Ramljak Mladen
 13. Rezdeušek Ivo
 14. Sučić Joško
 15. Santić Ivano
 16. Štrbac Nikolina
 17. Tadić Ivona
 18. Tahirović Elvir
 19. Tahirović Najla
 20. Topalović Marko
 21. Totić Patricia
 22. Vukadinović Jakov

UČENICI GORNJE VEČERISKE:

 1. Bevanda Mateo
 2. Filipović Vinko
 3. Stojak Andrej
 4. Šarić Patricija